ParkinsonEen hoge inname van zuivel is wederom in verband gebracht met een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vaktijdschrift van de International Parkinson and Movement Disorder Society.
 
Eerdere prospectieve studies wezen reeds uit dat zuivelinname een risicofactor is voor de ziekte van Parkinson (PD), vooral bij mannen. Het was echter onduidelijk of deze associatie causaal is, dus of de zuivelinname echt de veroorzaker was van het verhoogde risico op parkinson.
 
Daarom maakten deze onderzoekers gebruik van een methode die mendeliaanse randomisatie wordt genoemd. Met mendeliaanse randomisatie kan men een causaal effect vanuit observationele gegevens controleren. De methode maakt gebruik van veelvoorkomende genetische polymorfismen waarvan de blootstellingspatronen goed bekend zijn. In deze specifieke studie is gekeken naar genetisch voorspelde zuivelinname en parkinson. Onderzoekers genotypeerden een goed vastgesteld polymorfisme voor zuivelinname gelegen in het lactasegen (rs4988235) binnen het Courage-PD consortium (23 studies; 9823 patiënten en 8376 controles van Europese afkomst).
 
Een samenhang tussen genetische aanleg voor een hoger risico op parkinson bij hogere zuivelinname werd gevonden (odds ratio [OR] per portie per dag = 1,70, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,12-2,60) die beperkt was tot mannen (OR = 2,50 [1,37-4,56]). Verdere studies zijn nodig om de onderliggende mechanismen op te helderen.
 
Referentie:
Domenighetti C, et al. Comprehensive Unbiased Risk Factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease (Courage-PD) Consortium. Dairy Intake and Parkinson's Disease: A Mendelian Randomization Study. Mov Disord. 2022 Jan 8. Epub ahead of print. PMID: 34997937.