Zoutmindering bij hartfalen voorkomt geen hartincidenten

ZoutWanneer patiënten met hartfalen de basisregel volgen om hun zoutinname te reduceren, leidt dat niet tot een verminderde kans op cardiovasculaire voorvallen. Dat blijkt uit de Study of Dietary Intervention under 100 mmol in Heart Failure (SODIUM-HF), een internationaal onderzoek in de vorm van een open-label RCT. De uitkomst is opmerkelijk omdat immers meer vocht wordt vastgehouden bij een hogere zoutinname en het hart daardoor extra wordt belast.
 
Aan de studie, verricht tussen maart 2014 en december 2020, namen 806 patiënten met chronisch hartfalen deel. Zij kwamen uit Australië, Canada, Chili, Colombia, Mexico en Nieuw-Zeeland. Hun gemiddelde leeftijd was 67 jaar, tweederde was man en eenderde vrouw. Van hen kregen er 409 de gebruikelijke zorg, dat ook het algemene advies omvatte om met zout te minderen. De andere 397 deelnemers volgden een voedingspatroon met een inname van minder dan 1.500 mg natrium ofwel 3,75 gram zout per dag. Als primaire uitkomstmaat gold het optreden binnen twaalf maanden van cardiovasculaire incidenten die ziekenhuisopname noodzakelijk maakten en van sterfte.
 
In deze periode daalde de inname van natrium in de groep met het strikte zoutadvies van 2.286 mg naar 1.658 mg per dag. In de groep met gebruikelijke zorg was dat respectievelijk 2.119 en 2.073 mg per dag. Er deden zich in de eerste groep 60 incidenten voor (15%), in de tweede waren dat er 70 (17%). Deze geringe verschillen bleken ook uit het aantal sterfgevallen, dat respectievelijk 22 (6%) en 17 (4%) bedroeg. Conclusie: een voedingsinterventie met een strikt zoutadvies resulteert niet in een afname van cardiovasculaire voorvallen.
 
Referentie:
Ezekowitz JA, Colin-Ramirez E, Ross H, et al.; SODIUM-HF Investigators. Reduction of dietary sodium to less than 100 mmol in heart failure (SODIUM-HF): an international, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 2022 Apr 1:S0140-6736(22)00369-5.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5933

Comments are closed.