Zeaxanthine en luteïne voor ogen

OogSuppletie met de carotenoïden zeaxanthine en luteïne verbetert de visuele verwerkingssnelheid bij gezonde jonge personen.

 

Er werden 64 personen verdeeld in drie groepen. De personen in de eerste groep kregen 20 mg zeaxanthine per dag, personen in de tweede groep kregen dagelijks een supplement met 26 mg zeaxanthine, 8 mg luteïne en 190 mg omega 3-visvetzuren. Personen in de derde groep kregen een placebo. In de macula (gele vlek) werd de pigmentdichtheid bepaald als maat voor de concentraties van beide carotenoïden in het brein. Tevens werd de zogenaamde ‘flicker fusion threshold’ bepaald. Hierbij worden lichtflitsen snel achtereen geprojecteerd en wordt bepaald wanneer de persoon de lichtflitsen als een continue licht ziet. Ook werd de motorisch, visuele reactiesnelheid gemeten.

 

Personen met een hogere pigmentdichtheid in de macula hadden ook een hogere ‘flicker fusion threshold’ en een betere visueelmotorische reactiesnelheid. Suppletie met zeaxanthine - al dan niet in combinatie met luteïne en omega 3-visvetzuren - leidde na vier maanden tot een significante toename van de ‘flicker fusion threshold’ met gemiddeld 12% en een significante toename van de reactiesnelheid met gemiddeld 10% in vergelijking met de placebo.

 

Suppletie met de carotenoïden zeaxanthine en luteïne leidt bij jonge personen tot een snellere verwerking van visuele prikkels, zo blijkt uit de resultaten.

 

Bovier ER, Renzi LM, Hammond BR. A double-blind, placebo-controlled study on the effects of lutein and zeaxanthin on neural processing speed and efficiency. PLoS One 2014; 9(9):e108178

 

Bron: Ortho.nl

 

  Printversie Zeaxanthine en luteïne voor ogen

Comments are closed.