Vitamine K2 kan behandeling van diabetes verbeteren

Vitamine K2Suppletie met vitamine K2 kan van belang zijn voor patiënten met diabetes, vanwege het gunstige effect op de gezondheid van de bloedvaten. Twee recente studies laten nu zien dat suppletie met vitamine K2 (MK-7) een toegevoegde waarde kan hebben voor het behandelsucces van diabetes. Ook dit levert een bijdrage om het risico op diabetische complicaties te verminderen, waaronder hart- en vaatziekten.
 
Naast het belang voor gezonde botten en bloedvaten speelt vitamine K ook een rol bij de glucosehomeostase, het handhaven van een normale bloedsuikerspiegel. Vitamine K beïnvloedt de insulinegevoeligheid van cellen, waardoor vitamine K een preventieve werking kan hebben op het krijgen van diabetes type 2.
Verschillende studies wijzen daarnaast op een bloedsuikerverlagend effect, wat het op peil houden van een goede vitamine K-bloedspiegel bij diabetes type 2 zinvol maakt [1]. De beschermende werking van vitamine K2 tegen hart- en vaatziekten is extra belangrijk voor diabetespatiënten om diabetische complicaties, waaronder verkalking van de vaatwand, op termijn te remmen.
Het effect van suppletie met vitamine K2 is nu onderzocht bij mensen met diabetes type 2. De eerste resultaten van deze onderzoeken zijn veelbelovend [2,3].
 

Bloedsuikerspiegel en insulinegevoeligheid

De meest recente studie is uitgevoerd onder 68 patiënten tussen de 30-70 jaar met diabetes type 2 die orale antidiabetica gebruikten [2]. Patiënten hadden gemiddeld 7,5-9,5 jaar diabetes type 2 bij aanvang van de studie. Ongeveer 65% gebruikte tevens cholesterolverlagende medicijnen.
Deelnemers werden in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg tweemaal daags 180 mcg vitamine K2 in de vorm van menaquinon-7 (MK-7), en de andere groep kreeg een placebo.
De studie duurde twaalf weken en aan het begin en eind van de studie werden verschillende bloedwaarden bepaald, zoals de nuchtere glucosespiegel en HbA1c, een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de afgelopen 2-3 maanden. Tevens werd de insulineresistentie afgeleid (HOMA-IR).
 
Na twaalf weken waren de nuchtere bloedglucose- en HbA1c-waarde van de patiënten die vitamine K2 hadden gebruikt, significant verlaagd ten opzichte van de diabetespatiënten in de placebogroep. Bovendien had een groter aantal deelnemers bloedwaarden die binnen de normaalwaarden vielen, ten opzichte van patiënten in de placebogroep.
Dit is een opzienbarend resultaat, omdat ondanks de lange ziekteduur en de behandeling met medicijnen er toch een verdere verbetering mogelijk is door suppletie met vitamine K2.
Verder waren aan het eind van de studie insuline en HOMA-IR significant lager bij de mensen die vitamine K2 hadden gebruikt, ten opzichte van het begin van de studie. Echter, de verandering in de insulineresistentie was niet duidelijk verschillend ten opzichte van de placebogroep.
Effecten op de cholesterolspiegel werden niet gevonden, wat verklaard kan worden vanuit het gebruik van cholesterolverlagende medicijnen door een groot deel van de deelnemers aan de studie.
 
Deze resultaten zijn in lijn met een soortgelijke studie die enkele maanden eerder gepubliceerd is, waarin zestig mannen en vrouwen met diabetes type 2 200 mcg MK-7 per dag kregen gedurende twaalf weken [3]. Ook in deze studie daalden de nuchtere bloedsuikerspiegel en HbA1c-waarde bij de deelnemers die vitamine K2 hadden gebruikt. Op de cholesterolwaarden werd geen (toegevoegd) effect gevonden.
 
De wetenschappers concluderen dat gebruik van vitamine K2 in de vorm van MK-7 zinvol kan zijn bij mensen met diabetes type 2 die onafhankelijk van insuline zijn, maar wel orale antidiabetica gebruiken, zoals metformine. Suppletie met MK-7 kan de nuchtere bloedglucose- en HbA1c-waarde verder verlagen, wat bijdraagt aan de vermindering van het risico op diabetische complicaties waaronder hart- en vaatziekten.
 

Referenties:

  1. Karamzad N, Maleki V, Carson-Chahhoud K, et al. A systematic review on the mechanisms of vitamin K effects on the complications of diabetes and pre-diabetes. Biofactors. 2020 Jan;46(1):21-37.
  2. Rahimi Sakak F, Moslehi N, Niroomand M, et al. Glycemic control improvement in individuals with type 2 diabetes with vitamin K 2 supplementation: a randomized controlled trial. Eur J Nutr. 2020 Nov 7 ahead of print.
  3. Karamzad N, Faraji E, Adeli S, et al. Effects of MK-7 Supplementation on Glycemic Status, Anthropometric Indices and Lipid Profile in Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020 Jun 26;13:2239-2249.
  4. Cranenburg ECM, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K: The coagulation vitamin that became omnipotent. Thromb Haemost. 2007 Jul;98(1):120–5.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.