Vitamine D verlaagt sterftekans

Vitamine dSuppletie met vitamine D verkleint het sterfterisico. Dit blijkt uit een update van een review die in 2011 reeds door de Cochrane Library was uitgevoerd.

 

Uit medische databanken werden 56 relevante studies geselecteerd met een totaal van meer dan 95.000 proefpersonen die willekeurig een vitamine D-supplement of een placebo of geen interventie kregen. Alle studies waren uitgevoerd in rijke landen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 18 tot 107 jaar en 77% van de proefpersonen was van het vrouwelijke geslacht. Gemiddeld werd het supplement gedurende bijna 4,5 jaar gegeven.

 

Suppletie met de vitamine leidde tot een significante daling van het sterfterisico. Wanneer 150 personen gedurende vijf jaren vitamine D gesuppleerd kregen, kon één leven worden gespaard. Suppletie leidde ook tot een significante afname van de sterftekans als gevolg van kanker met 12%. In combinatie met calcium leidde suppletie tot een verhoogd risico van nierstenen. Ook was er een verhoogde kans op hypercalciëmie bij hoge concentraties van zowel vitamine D2 als D3 in het bloed. De resultaten golden voor volwassen personen die nog zelfstandig woonden.

 

In vervolgstudies moet de relatie tussen vitamine D-suppletie en het sterfterisico worden onderzocht bij jongere personen en ouderen die in een instelling verblijven.

 

Referentie:
Bjelakovic G, Gluud LL, [..], Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev 2014; 1:CD007470

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.