Vitamine D is van levensbelang voor niertransplantatiepatiënten

Vitamin-d-kidneyEen vitamine D-deficiëntie vormt een groot risico voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Dat blijkt uit een meta-analyse, waarin studies tot april 2020 zijn meegenomen. Onder meer de infectiegevoeligheid door afweerremmende medicijnen te gebruiken, neemt erdoor toe. Een tekort aan vitamine D leidt tot een hoger sterfterisico.
 
In de analyse werden 28 studies opgenomen, 13 prospectieve en 15 retrospectieve. Het percentage patiënten met een vitamine D-tekort was na transplantatie zeer hoog, namelijk 52%. Maar ook na drie en zes maanden was dit tekort bij een aanzienlijk deel van hen niet verdwenen: de percentages bedroegen respectievelijk 34% en 23%.
 
Niertransplantatiepatiënten hebben een hoog risico op infecties door het gebruik van afweerremmende medicatie, die moet voorkomen dat hun lichaam de nieuwe nier afstoot. Dat risico blijkt sterk verhoogd wanneer de vitamine D-status onvoldoende is. In de meta-analyse wordt dat aangetoond voor het cytomegalovirus en voor bacteriële infecties. Ook wordt het risico op infectie door het BK-polyomavirus (BKV) groter, dat een ontsteking van de nier kan veroorzaken. Het leidt bovendien tot een lagere glomerulaire filtratiesnelheid (GFR), wat een verslechterde nierfunctie aangeeft. Ten slotte wordt de kans op acute afstoting groter doordat het lichaam van de patiënt de nier als lichaamsvreemd identificeert en aanvalt. Om deze redenen is een tekort aan vitamine D na transplantatie geassocieerd met een hogere mortaliteit.
 
Referentie:
Yin S, Wang X, Li L, et al. Prevalence of vitamin D deficiency and impact on clinical outcomes after kidney transplantation: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2021 Sep 2:nuab058.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5638

Comments are closed.