Vitamine C-tekort bij diabetes en prediabetes

DiabetesBij mensen met diabetes en prediabetes is er vaker sprake van een vitamine C-tekort, zo blijkt uit onderzoek. Onderzoekers van de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland vergeleken het vitamine C-gehalte in het bloed van mensen met prediabetes en diabetes en van mensen met een gezonde bloedsuikerspiegel (Wilson et al., 2017).

 

Mensen met diabetes en prediabetes bleken veel lagere bloedspiegels vitamine C te hebben dan de mensen met een gezonde bloedsuikerspiegel (41,2 µmol/l versus 57,4 µmol/l, p < 0.05). Bovendien kwam een vitamine C-tekort (minder dan 11,0 µmol/l) vaker voor bij mensen met diabetes en prediabetes.

 

Uit de resultaten van de studie kwam naar voren dat nuchter bloedglucose, BMI, rookgedrag en vitamine C-inname met de voeding allen belangrijke onafhankelijke voorspellers zijn van de vitamine C- plasmaconcentratie. Op basis van deze studie geven onderzoekers aan dat niet alleen mensen met diabetes en prediabetes, maar ook mensen met overgewicht en rokers een grotere vitamine C-behoefte hebben.

 

In het lichaam verplaatst vitamine C zich in de bloedbaan door zich te hechten aan rode bloedcellen. Bij diabetes is deze plaats echter ingenomen door suikermoleculen. Hierdoor wordt de functie van vitamine C belemmerd en ontstaat er intracellulair een relatief vitamine C-tekort.

 


Vitamine C-plasmaconcentraties bij deelnemers met een normale bloedgucosespiegel (NGT = Normal Glucose Tolerance), deelnemers met prediabetes en deelnemers met diabetes type 2.www.ncbi.nlm.nih.gov

 

Referentie:
Wilson, R., Willis, J., Gearry, R., Skidmore, P., Fleming, E., Frampton, C., & Carr, A. (2017). Inadequate Vitamin C Status in Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus: Associations with Glycaemic Control, Obesity, and Smoking. Nutrients, 9(9), 997.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/vitamine-c-tekort-bij-diabetes-en-prediabetes/

Comments are closed.