Tocotriënolen gunstig bij diabetische nierziekten

NierenDiabetespatiënten met een verminderde nierfunctie, die gedurende een aantal maanden een supplement gebruiken met tocotriënolenrijke vitamine E, zien de nierfunctie verbeteren. Vooral patiënten met een verminderde filtratiesnelheid zouden baat kunnen hebben bij suppletie met tocotriënolen. Zo blijkt uit een recente klinische studie.
 
Veertig procent van de mensen met diabetes ontwikkelen op den duur een nierziekte waarbij de nierfunctie langzaam achteruit gaat. Het is nog onduidelijk hoe de aandoening precies ontstaat, maar wetenschappers vermoeden dat chronische hyperglycaemie leidt tot schade aan de kleine bloedvaatjes in de nieren. Met name nuclear factor kB (NFkB) en protein kinase C (PKC) zouden betrokken zijn bij dit proces.
Momenteel bestaat de therapie uit de behandeling van symptomen en nierdialyse, wat belastend is voor de patiënt en een negatieve impact heeft op de kwaliteit van leven.
Gebruik van tocotriënolenrijke vitamine E kan mogelijk ondersteunend worden ingezet vanwege de antioxidante- en ontstekingsremmende eigenschappen [1].
 

Beschermend effect op de nieren

Aan het onderzoek namen 59 diabetes type 2-patiënten deel met een matig gestoorde nierfunctie (stadium 3 chronische nierschade), gedefinieerd als een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (eGFL 30-60 mL/min/1,73 m2) of het bestaan van eiwitten in de urine (microalbuminurie, UACR > 20-200 mg/mmol).
 
De deelnemers werden in twee groepen gedeeld, waarbij de ene groep tweemaal daags 200 mg tocotriënolenrijke vitamine E kreeg. De andere groep gebruikte een placebo.
Het supplement werd gedurende een jaar gebruikt en elke twee maanden vond er een analyse plaatst van de nierfunctie, leverfunctie en de bloedsuikerspiegel.
 
Na zes maanden waren verschillende parameters significant verbeterd bij de mensen die tocotriënolen hadden gebruikt. Het serum creatinine was afgenomen en de glomerulaire filtratie was toegenomen.
Na acht maanden was de nierfunctie significant verbeterd ten opzichte van de mensen die placebo hadden gebruikt.
De creatinine/albuminie-ratio veranderde gedurende de studieperiode niet.
Na twaalf maanden was het verschil in de totale onderzoekspopulatie niet meer waarneembaar.
 
Subgroepanalyse laat echter zien dat mensen met een verminderde filtratiesnelheid wel baat blijven houden bij de suppletie met tocotriënolenrijke vitamine E. Hun filtratiesnelheid nam toe, terwijl deze in de placebogroep verslechterde.
Het serumcreatinine nam af met 7,75 umol/L in de interventiegroep en de filtratiesnelheid nam met 4,83 mL/min/1,73 m2 toe.
 

Tocotriënolen-rijke vitamine E

De studie van Koay is het eerste onderzoek dat uitgevoerd is met tocotriënolenrijke vitamine E bij chronische nierziekten door diabetes type 2.
Vitamine E komt voor in twee verschillende vormen, tocoferolen en tocotriënolen. In voedingssupplementen komt vaak uitsluitend het α-tocoferol voor. Echter, tocotriënolen zijn vijftig keer effectiever als antioxidant in het celmembraan dan tocoferolen [1].
 

Referentie:

Koay YY, Tan GCJ, Phang SCW, et al. A Phase IIb Randomized Controlled Trial Investigating the Effects of Tocotrienol-Rich Vitamin E on Diabetic Kidney Disease. Nutrients. 2021 Jan 18;13(1):258.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.