Seleniumstatus voorspellend voor overlevingskans borstkanker

SeleniumProspectief onderzoek geeft aan dat een goede seleniumstatus, voorafgaand aan de behandeling tegen borstkanker, resulteert in een hogere overlevingskans. Eerder was dit al vastgesteld voor de 5-jaarsoverleving, inmiddels is ook bekend dat het van voorspellende waarde is voor de 10-jaarsoverleving.
 
Een lage seleniumstatus is geassocieerd met een grotere kans op het ontstaan van verschillende typen kanker, waaronder long- en dikke darmkanker, en een lagere overlevingskans na het ontstaan van maligniteit. In Europa komt een lage seleniumstatus vaker voor dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, omdat de landbouwgrond armer is aan selenium en we daardoor minder selenium via de voeding binnen krijgen. In Polen is de seleniumstatus van volwassenen relatief laag (80-90 µg/l ten opzichte van >130 µg/l in de Verenigde Staten), daarom hebben Poolse wetenschappers gekeken naar de invloed van de seleniumstatus op de overlevingskans na een borstkankerdiagnose.
 

Hogere 10-jaarsoverleving bij goede seleniumstatus

De onderzoeksgroep concludeerde al eerder dat de seleniumstatus prognostische waarde kan hebben voor de 5-jaarsoverlevingskans na een borstkankerdiagnose [1]. De resultaten zijn inmiddels uitgebreid naar de 10-jaarsoverlevingskans. Om de 10-jaarsoverleving te bepalen werd de data van een Pools cohort van 538 borstkankerpatiënten geanalyseerd. Patiënten met een eerdere (borstkanker)diagnose werden geëxcludeerd. Evenals vrouwen waarbij al metastasering was opgetreden.
Voorafgaand aan de behandeling werd bloed afgenomen om de serumconcentratie van selenium te bepalen. De gemiddelde seleniumconcentratie bedroeg 86,2 µg/l. Op basis van de distributie van de seleniumconcentratie in de groep vrouwen, werden de deelnemers ingedeeld in vier kwartielen.
Vrouwen in het laagste kwartiel (< 76,8 µg/l selenium) hadden een significant hogere kans om te overlijden aan borstkanker in de daaropvolgende tien jaar, dan de vrouwen in de overige kwartielen. Bij hen was de 10-jaarsoverlevingskans 57,1%, terwijl dit in het hoogste kwartiel 86,7% was.
Deze nieuwe resultaten bevestigen dat een lage seleniumspiegel bijdraagt aan een slechtere overlevingskans bij vrouwen met borstkanker [1].
 

Selenium beschermt DNA

Selenium is onderdeel van selenoproteïnen. Dit zijn eiwitten die essentieel zijn voor een goede immuunfunctie. Het speelt een rol in het antioxidantsysteem en verbetert de stabiliteit van DNA. De wetenschappers vermoeden dat een verstoring in de functie van de selenoproteïnen van invloed is op de overlevingskans na een borstkankerdiagnose [1].
Meer klinisch onderzoek is nodig om de behandelpotentie met selenium beter in kaart te brengen. Tot nu toe laten onderzoeken wisselende resultaten zien. Echter, veel onderzoeken zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, waar de gemiddelde seleniumstatus hoger is dan in Europa. Effecten zijn eerder te verwachten in populaties met een lage seleniumstatus. Vervolgonderzoek zou zich hier dan ook op moeten richten.
 
Referentie:
Szwiec M, Marciniak W, Derkacz R, et al. Serum Selenium Level Predicts 10-Year Survival after Breast Cancer. Nutrients. 2021 Mar 16;13(3):953.
 
Bron: https://springfieldnutra.com/nieuws/seleniumstatus-voorspellend-voor-overlevingskans-borstkanker/

Comments are closed.