Selenium en Q10 verbeteren vaatgezondheid

BloedSuppletie van selenium en co-enzym Q10 verbetert de vaatgezondheid bij ouderen met een seleniumtekort zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek. Hierdoor is er een lager risico op overlijden door hart- en vaatziekten.
 
Aan het onderzoek namen 308 ouderen tussen de 70 en 88 jaar deel. Allen hadden een lage seleniumstatus aan het begin van de studie. Daarnaast had 20 procent diabetes en 72 procent hypertensie. Ongeveer de helft van de deelnemers kreeg gedurende vier jaar een combinatie van 200 mg co-enzym Q10 en 200 mcg organisch selenium. De overige deelnemers kregen een placebo. De totale follow-up was twaalf jaar. Na zes maanden en drie jaar werd het bloed geanalyseerd en werd de vaatgezondheid bepaald. Als indicatoren voor de endotheelfunctie werden de von willebrandfactor (vWf) en plasminogeen-activatorinhibitor-1 (PAI-1) gebruikt. Een hoge vWf-concentratie wordt in verband gebracht met een hoger risico op hart- en vaatziekten en myocardinfarct. Een hoge PAI-1 wordt in verband gebracht met ischemie en hartziekten.
 
Na drie jaar had de groep die de supplementen gebruikte een significant lagere vWf-concentratie en PAI-1 ten opzichte van de placebogroep. Analyse liet zien dat er een duidelijke relatie was tussen een hoge vWf en PAI-1 en cardiovasculaire mortaliteit na tien en twaalf jaar follow-up. De inname van voldoende selenium en het op peil houden van de co-enzym Q10-concentratie lijkt de vaatgezondheid te verbeteren en de kans op cardiovasculaire mortaliteit te verminderen.
 
De aanmaak van Q10 daalt met het toenemen van de leeftijd. Daarnaast is de Europese bodem relatief seleniumarm, waardoor we er minder van binnenkrijgen via de voeding. Een optimale cellulaire functie lijkt afhankelijk te zijn van zowel selenium als Q10 en dat maakt suppletie, met name bij ouderen, zinvol.
 
De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.
 
Referentie:
Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J., Larsson, A., & Lindahl, T. L. (2020). Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and coenzyme Q10 to an elderly population with a low selenium status. European Journal of Nutrition 59;3581–3590.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/selenium-en-q10-verbeteren-vaatgezondheid/

Comments are closed.