Risico pre-eclampsie verkleinen met vitamine C en E

Vitamine CSuppletie met vitamine C en E kan significant de kans op pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) verkleinen.

 

De studie werd uitgevoerd in het Goa Medical College in India in de periode van maart 2010 tot juni 2011. Er namen tweehonderd zwangere vrouwen aan de studie deel vanaf de dertiende zwangerschapsweek (tweede trimester). De vrouwen werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen dagelijks 500 mg vitamine C en 400 IE vitamine E. In de controlegroep kregen de deelneemsters geen supplement. Tevens werd aan alle vrouwen geadviseerd om geen multivitaminesupplement te gebruiken.

 

Van de deelneemsters werden twintig vrouwen getroffen door pre-eclampsie. In de suppletiegroep kreeg 7% van de vrouwen pre-eclampsie, in de controlegroep bedroeg dit percentage 13%. De kans op zwangerschapsvergiftiging nam met 46% significant af onder invloed van suppletie met vitamine C en E. De kans op een ernstige vorm van pre-eclampsie nam met maar liefst 72% af. Tevens bleek het aantal vroeggeboortes met 46% significant lager in de suppletiegroep ten opzichte van de controlegroep. De kans op doodgeborenen en neonatale sterfte nam met de helft af.

 

De wetenschappers adviseren alle zwangere vrouwen een supplement met vitamine C en E in te nemen vanaf het tweede trimester.

 

Referentie:
Cardoso PM, Surve S. The Effect of Vitamin E and Vitamin C on the Prevention of Preeclampsia and Newborn Outcome: A Case-Control Study. J Obstet Gynaecol India 2016; 66(Suppl 1):271-8

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.