Retinopathie voorkómen met omega 3-vetzuren

Omega-3Een adequate inname van omega 3-visvetzuren beschermt diabetespatiënten tegen het risico van retinopathie. Bij diabetische retinopathie zijn kleine bloedvaatjes in het netvlies van het oog beschadigd.

 

Als onderdeel van de Spaanse PREDIMED-studie werden in de periode van 2003 tot 2009 meer dan 3600 diabetespatiënten geselecteerd. Ze waren in de leeftijd van 55 tot 80 jaar en hadden diabetes type-2. Bij de deelnemers werd informatie verzameld over hun inname van omega 3-visvetzuren. Dit werd gerelateerd aan het risico van ernstige retinopathie waarbij het gezichtsvermogen wordt bedreigd. Van 3482 deelnemers waren alle gegevens beschikbaar voor analyse.

 

Van de proefpersonen haalde 75% (2611 personen) de noodzakelijke hoeveelheid omega 3-visvetzuren van 500 mg per dag. Tijdens de volgperiode van gemiddeld zes jaar werd bij 69 deelnemers (opnieuw) een ernstige vorm van retinopathie vastgesteld. Na correctie voor beïnvloedende factoren zoals de leeftijd, het geslacht en de leefstijl bleek dat diabetespatiënten die bij aanvang van de studie een adequate inname hadden van omega 3-visvetzuren (≥500 mg per dag) met 48% significant minder kans hadden op de aandoening in vergelijking met personen die een te lage inname van deze vetzuren hadden. Het verband tussen de omega 3-visvetzuren en het risico van retinopathie werd sterker naarmate ook in opeenvolgende jaren sprake was van een adequate inname van deze vetzuren.

 

Het netvlies bevat van nature een hoge concentratie omega 3-visvetzuren. Deze vetzuren met een ontstekingsremmende werking blijken het netvlies van diabetespatiënten te beschermen. De consumptie van twee porties vette vis per week is voldoende om in de behoefte van omega 3-visvetzuren te voorzien.

Referentie:

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.