Probiotica verbeteren stemming bij gebruik van antidepressiva

ProbioticaProbiotica verbeteren depressieve symptomen als aanvulling op het gebruik van antidepressiva. Bovendien hebben ze een gunstige invloed op de darmmicrobiota. Dat is de conclusie uit een onderzoek dat recent gepubliceerd is in Translational Psychiatry.

 

Voor de 31-daagse studie, uitgevoerd bij patiënten van de Universitaire Psychiatrische Kliniek in Basel, gaven onderzoekers 21 deelnemers een hoog gedoseerd multi-stamprobioticum (900 miljard kve per dag) met acht verschillende bacteriestammen, terwijl 26 deelnemers een placebo kregen. Alle deelnemers aan het onderzoek gebruikten antidepressiva. Ze werden getest op drie verschillende tijdstippen: voor de interventie, direct erna en nogmaals vier weken na de interventie. De onderzoeken bestonden uit klinische metingen, waaronder brain imaging (het in beeld brengen van structuur en functie van hersengebieden) en ontlastingsonderzoek. De patiënten kregen een gestandaardiseerde voeding met vast hoeveelheden vezels en zetmeel.

 

Bij alle deelnemers verminderden de depressie­symptomenn (door experts vastgesteld), maar in de probioticagroep waren de verbeteringen groter dan in de placebogroep. Opmerkelijk is dat de probiotica-effecten alleen significant waren in een subgroep met een hoge therapietrouw, en dat ze sterker werden in de follow-up na acht weken. Er was een remissie van 55% in de probioticagroep tegenover 40% remissie in de placebogroep. Gunstige effecten van probiotica op andere klinische uitkomstmaten, zoals zelfgerapporteerde depressie­symptomen, werden niet gevonden.

 

Onderzoekers stelden bij de probioticagroep tijdelijk een gezondere darmmicrobiota vast. Ontlastingsmonsters toonden een toename aan van lactobacillen, een effect dat samenging met verminderde depressie­symptomen. Met behulp van brain imaging werd duidelijk dat probiotica negatieve bias (psychologisch effect van negatieve prikkels) en de verwerking van emoties normaliseerde, aanvullend op de gangbare therapie voor depressie.

 

De onderzoekers concluderen dat probiotica, naast gebruik van gangbare medicatie, depressie­symptomen verbetert en specifieke gezondheids­gerelateerde bacterietaxa doet toenemen. Een beperking van de studie is de kleine omvang. Ook hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van stammen die niet speciaal bedoeld zijn om stemming te beïnvloeden.

 

Referentie:
Schaub AC, Schneider E, Vazquez-Castellanos JF et al. Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: a randomized controlled trial. Translational Psychiatry, 2022, 12.1: 1-10.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6075

Comments are closed.