Omega-3 voor beter lerende kinderen

Jongeren (13- tot 15-jarigen) met een hogere omega-3-index (veel EPA en DHA in verhouding tot de totaal gemeten vetzuren) verwerken informatie sneller, kunnen zich beter concentreren en zijn minder impulsief dan jongeren met een lagere omega-3-index. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ′Fatty Acids, Cognition, School Performance, and Mental Well-being in Children and Adolescents′ van het Welten-instituut van de Open Universiteit. Kinderen en jongeren zouden twee keer per week vette vis moeten eten of een omega-3-supplement moeten slikken om zo voldoende EPA- en DHA-vetzuren binnen te krijgen.

 

Meervoudig onverzadigde vetzuren zoals omega-3-vetzuren zijn belangrijk voor het functioneren van het brein. Er zijn twee cruciale perioden voor de ontwikkeling van dat brein: tijdens de zwangerschap de vorming van het centrale zenuwstelsel en tijdens adolescentie de ontwikkeling van de prefrontale cortex. Volgens het onderzoek bleken 7-jarigen met meer omega-3-vetzuren in hun bloed beter te kunnen lezen en spellen, maar er werd geen verband gevonden met de bloedwaarden van de moeder tijdens de zwangerschap en bij de geboorte van diezelfde kinderen. Er werd wel een negatief verband gevonden met rekenen: meer omega-3-vetzuren in het bloed van moeder en kind bij zwangerschap en geboorte gaat samen met minder goed kunnen rekenen op 7-jarige leeftijd.

 

Bijna 1 op 3 van de 13- tot 15-jarigen die deelnamen aan het onderzoek gaf aan depressieve gevoelens te hebben. In tegenstelling tot de verwachting werd er geen verband gevonden tussen meer omega-3-vetzuren in het bloed en minder depressieve gevoelens, maar wel voor omega-6-vetzuren. Een verband tussen omega-3-vetzuren en het functioneren van het brein werd bij de jongeren wel gevonden: snellere informatieverwerking, betere concentratie en minder impulsief. Belangrijkste beperking is dat het om een observationele studie ging. De resultaten vertellen dus niet of er een oorzaak en gevolg relatie tussen de variabelen bestaat. Ook was de variatie in omega-3-index binnen de jongerengroep erg klein en de gevonden verbanden na statistische correctie niet significant meer. Aanvullend onderzoek is nodig.

 

Referenties:
Fatty Acids, Cognition, School Performance, and Mental Well-being in Children and Adolescents. Proefschrift Van der Wurf ISM. Open Universiteit, 9 feb 2018.

Van der Wurff ISM, Von Schacky C, Berge K et al. Association between Blood Omega-3 Index and Cognition in Typically Developing Dutch Adolescents. Nutrients 2016, 8(1), 13; doi:10.3390/nu8010013

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3422

Comments are closed.