Omega 3-vetzuren kalmeren bij agressief gedrag

VisolieAfgelopen maand verschenen twee belangwekkende publicaties naar de gunstige werking van omega 3-vetzuren op agressief gedrag bij kinderen.

 

Uit een eerste nieuwe studie blijkt dat het vermogen van omega 3-supplementen om agressief gedrag bij kinderen te kalmeren, ook de psychologische agressie onder hun volwassen verzorgers vermindert. Bij kinderen die dagelijks 1 gram omega 3-vetzuren kregen, verminderde hun agressieve gedrag, wat voordeel voor het hele gezin bood.

 

Het verminderde in ieder geval agressie tussen ouders/verzorgers onderling, wat een teken is dat er minder druk op hen komt te staan doordat het kind zich minder agressief gedraagt. Familieleden gingen makkelijker met elkaar om en er was sprake van een minder gespannen sfeer. De studie duurde een jaar en vond plaats onder 200 kinderen in een gerandomiseerde, dubbelblind placebogecontroleerde setting. De kinderen ontvingen de suppletie gedurende zes maanden; de agressievermindering hield zes maanden daarna nog stand (Portnoy, Raine, Liu, & Hibbeln, 2018).

 

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen worden onderverdeeld in externaliserend en internaliserend gedrag. Van externaliserend gedrag heeft de omgeving last, zoals agressief gedrag. Van internaliserend gedrag heeft het kind vooral zelf last, bijvoorbeeld faalangst. De tweede studie die onlangs gepubliceerd werd, onderzocht de invloed van omega 3-vetzuren op externaliserend gedrag en dan specifiek op reactieve agressie en antisociaal gedrag. In totaal werden 282 kinderen onderverdeeld in vier groepen: een groep met alleen omega 3-vetzuursuppletie, een groep met sociale training, een groep met zowel suppletie als sociale training en een groep die standaard behandeld werd (controlegroep waarin medicatie werd gegeven en de ouders begeleiding ontvingen). In deze studie bleek omega 3-vetzuursuppletie een significante, doch kleine vermindering te geven in externaliserend gedrag bij de kinderen in de suppletiegroep, ten opzichte van standaardzorg (Raine et al., 2018).

 

Referenties:
Portnoy, J., Raine, A., Liu, J., & Hibbeln, J. R. (2018). Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggressive Behavior.

Raine, A., Ang, R. P., Choy, O., Hibbeln, J. R., Ho, R. M.-H., Lim, C. G., … Fung, D. S. S. (2018). Omega-3 (ω-3) and social skills interventions for reactive aggression and childhood externalizing behavior problems: a randomized, stratified, double-blind, placebo-controlled, factorial trial. Psychological Medicine, 1–10.

 

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/wetenschap/omega-3-vetzuren-kalmeren-bij-agressief-gedrag/

Comments are closed.