Omega 3-vetzuren bij burn-out symptomen verpleegkundigen

VerpleegkundigeDe symptomen van een burn-out vertonen een grote overlap met die van een depressie. Bekend is dat suppletie met omega 3-vetzuren een gunstig effect heeft op depressies en daarnaast ook op angst- en slaapstoornissen. Daarom onderzochten Iraanse arts-onderzoekers voor het eerst het effect van suppletie met omega 3-vetzuren op beroeps-gerelateerde burn-outklachten.
 
Bij een burn-out is medicatie niet aangewezen. De patiënt wordt ondersteund volgens een begeleidingsplan om op eigen kracht te herstellen[1]. De Iraanse studie laat zien dat voedingssuppletie met omega 3-vetzuren kan helpen om sneller te herstellen van een burn-out[2].
 
Aan de studie deden 43 verpleegkundigen mee die al minstens vijf jaar full-time werkzaam waren in het academisch ziekenhuis van Hamadan (Hamadan University of Medical Sciences Hospital) in Iran. Werk-gerelateerde burn-out werd gediagnosticeerd met behulp van de Maslach Burnout Inventory. Dit is een erkende en veelgebruikte vragenlijst die 22 vragen bevat die onderverdeeld zijn in drie categorieën die de meest kenmerkende symptomen van een burn-out omvatten: emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderd zelfvertrouwen of verminderde persoonlijke prestaties.
 
De studiegroep bestond uit zowel mannelijke als vrouwelijke verpleegkundigen, waarbij de vrouwen in de meerderheid waren (drie kwart van de deelnemers). De mediane leeftijd was ruim 38 jaar. De ene helft van de deelnemers (22 verpleegkundigen) kreeg gedurende acht weken een visoliesupplement, de andere helft kreeg een placebo. De suppletie bestond uit eenmaal daags een capsule met 1000 mg visolie die 120 mg DHA en 180 mg EPA bevatte. Aan het einde van de studie werd opnieuw de Maslach Burnout Inventory ingevuld.
 
Daarnaast werd aan het begin en eind van de studie de cortisol awakening response (CAR) bepaald. Hiertoe werden in de ochtend, vanaf het moment van ontwaken tot 30 minuten na het ontwaken, vier speekselmonsters afgenomen. De cortisol awakening response is de toename in de totale cortisol concentratie in de eerste 45 minuten na het ontwaken. Het is een maat voor de activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as). De HPA-as speelt een belangrijke rol in de stressrespons. De CAR is hoger bij mensen met (werk)stress.
 
Na acht weken waren de burn-out symptomen duidelijk verminderd in de omega 3-vetzuurgroep. In alle drie de categorieën (emotionele uitputting, depersonalisatie, gebrek aan persoonlijke prestaties of daadkracht) waren verbeteringen opgetreden. In de placebogroep waren de symptomen nauwelijks verbeterd.
 
De ochtendspiegels van cortisol waren in beide groepen lager geworden, echter tweemaal meer in de vetzuurgroep dan in de placebogroep. Dit duidt erop dat een ontregelde en overactieve HPA-as bij mensen met een burn-out sneller verbetert door gebruik van omega 3-vetzuren[2].
 
Deze studie laat zien dat suppletie met omega 3-vetzuren een optie kan bieden voor de behandeling van mensen met een burn-out. Gebruik van omega 3-vetzuren kan een gunstige invloed hebben op zowel de psychologische als op de fysiologische markers van een burn-out, in het bijzonder met beroeps-gerelateerde uitputting[2].
 
Omega 3-vetzuren spelen een belangrijke rol voor neurologische functies en hebben een gunstige invloed op cognitie, emotie en gedrag. Bovendien kunnen de anti-inflammatoire eigenschappen van omega 3-vetzuren eveneens bijdragen aan verbetering van burn-out symptomen. Psychosociale werkstress en chronische psychologische stress zijn namelijk geassocieerd met een toename in inflammatoire markers[2].
 
Referenties:

  1. NHG-richtlijnen. Overspanning en burn-out. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/overspanning-en-burn-out
  2. Jahangard L, Hedayati M, Abbasalipourkabir R, et al. Omega-3-polyunsatured fatty acids (O3PUFAs), compared to placebo, reduced symptoms of occupational burnout and lowered morning cortisol secretion. Psychoneuroendocrinology. 2019 Nov;109:104384.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.