Omega-3 essentieel voor effect B-vitaminen

CognitieB-vitaminen kunnen cognitieve achteruitgang vertragen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Oxford werkt dit echter alleen wanneer ook de bloedwaarde omega-3 hoog genoeg is.

 

Uit eerder onderzoek bleek al dat B-vitaminen de cognitieve achteruitgang bij ouderen met milde cognitieve stoornis (MCI) kunnen vertragen. Onderzoekers van onder andere de Universiteit van Oxford stellen nu in de Journal of Alzheimer’s Disease dat B-vitaminen alleen effectief zijn bij MCI wanneer de bloedwaarde omega-3 bij voorhand hoog genoeg is.

 

Iemand met MCI vertoont cognitieve gebreken die niet passen bij de leeftijd of het opleidingsniveau. MCI wordt gezien als overgangsfase naar alzheimer en andere vormen van dementie.

 

Significante vertraging hersenatrofie

Gedurende twee jaar volgden de onderzoekers 250 personen met milde cognitieve beperkingen.  Aan het begin, tijdens en na het onderzoek werden cognitieve tests afgenomen. Ook werden de bloedwaardes van de omega-3-vetzuren EPA en DHA bepaald. De ene helft kreeg twee jaar lang een B-supplement, de andere placebo.

 

Bij mensen met lage bloedwaardes omega-3 bleek suppletie met B-vitaminen weinig tot geen effect te hebben op MCI. Een heel ander beeld gaven de personen die al vanaf het begin goed in hun omega-3 zaten: daarbij bleken B-vitaminen juist erg effectief in het vertragen van hersenatrofie. Daarnaast vonden ze dat DHA wellicht iets belangrijker is voor het effect dan EPA.

 

Homocysteïne de missing link

De onderzoekers hadden eerder al ontdekt dat er een verband bestaat tussen omega-3-vetzuren, homocysteïne en hersenatrofie. Het in hoge doseringen giftige stofwisselingsproduct homocysteïne wordt al langere tijd in verband gebracht met dementie bij ouderen. Homocysteïne kan de bloedvatwand beschadigen en zo aanleiding geven tot plaquevorming en minder elastische bloedvaten. Hierdoor wordt de bloedvoorziening naar de hersenen belemmerd.

 

Naar schatting 9% van de bevolking en ongeveer 20% van de patiënten met hart- en vaatproblemen lijdt aan een genetische afwijking waardoor homocysteïne onvoldoende kan worden afgebroken. Maar minstens zo belangrijk is dat ook relatieve deficiënties van vitamine B6, vitamine B12 en vooral foliumzuur de homocysteïnegehaltes sterk kunnen verhogen.

 

Impact op de behandeling

De onderzoekers zien nieuwe behandelmogelijkheden, maar dringen aan op extra onderzoek. “De volgende stap is om te onderzoeken of suppletie van B-vitaminen en omega-3 de voortgang van MCI naar alzheimer kan vertragen. Dit zou een belangrijke stap zijn in de preventie van alzheimer. We hebben alle hoop dat zo’n onderzoek zou werken, maar het is lastig om voldoende geld aan te trekken voor dergelijk onderzoek.”

 

Wat ons betreft hoeven we niet op de uitslag te wachten. Bij cognitieve achteruitgang stellen we dan ook B-vitaminen en omega-3 voor, aangevuld met in ieder geval magnesium en vitamine D. Recent is ontdekt dat een vitamine D-tekort de cognitieve achteruitgang twee tot drie keer kan versnellen.

 

Literatuur

  1. Oulhaj, Abderrahima; | Jernerén, Fredrikb | Refsum, Helgab; c | Smith, A. Davidb | de Jager, Celeste A.d; Omega-3 Fatty Acid Status Enhances the Prevention of Cognitive Decline by B Vitamins in Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer's Disease, vol. Preprint, no. Preprint, pp. 1-11, 2016
  2. http://www.naturafoundation.nl/monografie/Vitamine_B6_B12_en_foliumzuur.html

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

 

 

  Printversie Omega-3 essentieel voor effect B-vitaminen

Comments are closed.