Melatonine vermindert markers van chronische inflammatie

MelatonineTot de positieve gezondheidseffecten van melatonine behoort een vermindering van chronische inflammatie, zo leert een in 2021 verschenen meta-analyse. Daarmee zijn voor dit hormoon ook indirect gunstige associaties waarschijnlijk met ontstekingsgerelateerde aandoeningen, zoals cardiovasculaire, metabole, psychiatrische en auto-immuunziekten.
 
De anti-inflammatoire werking van melatonine is hoofdzakelijk onderzocht in dierstudies, maar er zijn ook humane studies gedaan. De Amerikaanse onderzoekers vonden 4.548 referenties, waarvan 31 studies met 1.517 deelnemers aan de criteria voldeden om in de review en meta-analyse te worden opgenomen. Het ging om placebogecontroleerde studies, al dan niet gerandomiseerd.
 

Gekeken werd in hoeverre markers van inflammatie door exogene melatonine werden verlaagd. Het ging om de interleukinen 1, 6 en 8, tumornecrosefactor (TNF) en C-reactief proteïne (CRP). Uit de resultaten bleek dat dit verlagingseffect alleen bij de drie interleukinen significantie bereikte. Na verwijdering uit de analyse van studies die voor publicatiebias zorgden, verdween het oorspronkelijk ook gevonden effect op TNF. Verlaging van het CRP-niveau trad überhaupt niet op.

 
De auteurs achten melatonine niet alleen veilig, maar ook ‘an excellent agent for prevention of inflammatory disorders’. Daarnaast zou het deel kunnen uitmaken van de behandeling van inflammatie-gerelateerde ziekten. Omdat bij het ouder worden chronische inflammatie toeneemt en de prevalentie van daaraan gekoppelde ziektes ook, is deze conclusie vooral van belang voor oudere volwassenen.
 
Referentie:
Cho JH, Bhutani S, Kim CH, et al. Anti-inflammatory effects of melatonin: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. Brain Behav Immun. 2021 Mar;93:245-253.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5525

Comments are closed.