Maagzuurremmers: verdubbeling allergierisico?

MaagzuurremmersEr werd al langer vermoed dat maagzuurremmers oorzaak zijn van allergieën. Nieuwe studies bevestigen dit. Een Oostenrijkse studie vergeleek voorschriften voor maagzuurremmers en anti-allergische medicatie. Bij jonge mensen lag de noodzaak van anti-allergica de helft hoger, maar dit steeg stelselmatig met de leeftijd: boven de 60 lag dit ruim 5 maal hoger. Ook de duurtijd van het maagzuurremmergebruik had een grote invloed.
 
Dit is te verklaren door de belangrijke functie van maagzuur: bij remming wordt de balans van alle spijsverteringsenzymen verstoord. Maagzuur en enzymen horen voedsel én microben gedeeltelijk af te breken vóór het naar de darm gaat. Gebeurt dit niet, dan zal het immuunsysteem zowel microben als onafgebroken voedsel als ‘gevaarlijk’ beschouwen, en reageren. Dit triggert ontsteking en allergische reacties.
 
Een andere wetenschapper stelt dat dyspepsie (maaglast) ook gepaard gaat met een verhoogd risico op allergie, én oorzaak is van voorschrijven van maagzuurremmers. Ook niet onlogisch. Maar dyspepsie is zeker veiliger te behandelen met natuurlijke middelen dan met maagzuurremmers!
 
Referenties:
Jordakieva G et al. Country-wide medical records infer increased allergy risk of gastric acid inhibition. Nat Commun 2019 Jul 30;10(1):3298.
Kewin Tien Ho Siah. Acid inhibitors and allergy: comorbidity, causation and confusion. Nat Commun 2020 Aug 7;11(1):3950.
 
Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.