Lagere bloeddruk met eiwitten

EiEen hoge eiwitinname van zowel dierlijke als plantaardige bron vermindert de kans op hoge bloeddruk.

 

Er namen 1361 mannen en vrouwen deel aan de studie in de leeftijd van 30 tot 54 jaar. Bij aanvang van de studie hadden ze geen hoge bloeddruk, diabetes of een hart- of vaataandoening. Hun eiwitinname werd bepaald en omgerekend naar het lichaamsgewicht. De deelnemers werden gedurende elf jaar gevolgd.

 

Een hoge inname van eiwitten was geassocieerd met een lagere boven- en onderdruk. Zowel een hoge inname van dierlijke als plantaardige eiwitten verlaagde de bloeddruk en verkleinde het risico om het te krijgen significant met respectievelijk 32% en 49%. Personen met de hoogste eiwitconsumptie van gemiddeld honderd gram per dag (dierlijk en plantaardig) hadden met 40% significant minder kans op het krijgen van hoge bloeddruk in vergelijking met personen met de laagste eiwitinname. Het effect gold voor zowel mannen en vrouwen en voor personen met een normaal lichaamsgewicht en met overgewicht. Wanneer naast een adequate eiwitinname ook veel vezels werden geconsumeerd nam het risico van hypertensie met maar liefst 59% af.

 

Al eerder is er een relatie aangetoond tussen een hoge eiwitinname en een kleinere kans op hypertensie.

 

Buendia JR, Bradlee ML, [..], Moore LL. Diets higher in protein predict lower high blood pressure risk in framingham offspring study adults. Am J Hypertens 2015; 28(3):372-9

 

Bron: Ortho.nl

 

 Printversie lagere-bloeddruk-met-eiwitten

Comments are closed.