Hoge omega-3-spiegels verlagen mogelijk sterftekans COVID-19

Omega-3Een pilotstudie uitgevoerd door onderzoekers van het ‘Fatty Acid Research Institute’ en medewerkers van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles en Orange County, toonde aan dat hoge spiegels van omega-3-vetzuren in het bloed de sterftekans door COVID-19 verlagen.
 
In deze studie werden honderd patiënten geïncludeerd die in het ziekenhuis werden opgenomen met COVID-19. Van deze patiënten waren al bloedmonsters opgeslagen. Bij opname werd opnieuw bloed afgenomen en klinische uitkomstmaten vastgelegd. Het bloed werd onder andere geanalyseerd op de omega-3-index (O3I, EPA + DHA in rode bloedcellen).
 
De honderd patiënten werden in vier kwartielen ingedeeld op basis van hun O3I. Er was een sterfgeval in het hoogste kwartiel en er waren er dertien onder de rest van de patiënten. Na regressie-analyse (aangepast voor leeftijd en geslacht) hadden degenen in het hoogste kwartiel 75% minder kans om te overlijden dan degenen in de lagere drie kwartielen (p=0,07). Met andere woorden, het relatieve risico voor sterfte was ongeveer vier keer zo hoog bij degenen met een lagere O3I vergeleken met degenen met hogere spiegels.
 
Een excessieve inflammatoire respons ofwel cytokinestorm is een belangrijk kenmerk van ernstige COVID-19. Omega-3-vetzuren hebben krachtige anti-inflammatoire eigenschappen en deze pilotstudie wijst op een mogelijke bescherming tegen deze cytokinestorm. Uiteraard zijn grotere studies nodig om deze bevindingen te bevestigen.
 
Referentie:
Asher, A., Tintle, N. L., Myers, M., Lockshon, L. et al. Blood omega-3 fatty acids and death from COVID-19: A Pilot Study. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 2021, 102250.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5374

Comments are closed.