Gelijkenissen in darmmicrobioom bij psychiatrische aandoeningen

probioticaUit een recente meta-analyse blijkt dat vermindering van specifieke ontstekingsremmende en butyraatproducerende bacteriën en een vermeerdering van pro-inflammatoire bacteriën geassocieerd zijn met depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en angst.
 
Verstoringen in de darmmicrobiota zijn al eerder geassocieerd geweest met psychiatrische stoornissen. De onderzoekers van deze studie hebben een transdiagnostische vergelijking gemaakt om te beoordelen of er veranderingen zijn die aandoeningspecifiek zijn en kunnen dienen als biomarkers.
 
De review en meta-analyse omvat 59 onderzoeken (tot publicatiedatum februari 2021) waarmee 64 case-controlvergelijkingen gedaan zijn met 2.643 patiënten en 2.336 controles. Na het opschonen van de gegevens werd per aandoening gekeken of er sprake was van consensus op het gebied van bacteriegroepen die significant verhoogd of verlaagd waren. Verlaagde niveaus van faecalibacterium en coprococcus en verrijkte niveaus van eggerthella werden vastgesteld bij zowel depressieve stoornis, bipolaire stoornis, psychose en schizofrenie en angst. Dit betekent dat al deze aandoeningen geassocieerd zijn met een vermindering van ontstekingsremmende butyraatproducerende bacteriën, terwijl pro-inflammatoire geslachten zijn verrijkt.
 
De onderzoekers zien deze kenmerken vooral als een overlappende pathofysiogie en in mindere mate als biomarkers voor een specifieke klinische diagnose. Er is meer onderzoek nodig voor stratificatie en personalisatie.
 
Referentie:
Nikolova VL, Smith MR, Hall LJ et al. Perturbations in Gut Microbiota Composition in Psychiatric Disorders: A Review and Meta-analysis. JAMA psychiatry, 2021.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5644

Comments are closed.