Gedroogde pruimen remmen botontkalking

PruimenDagelijkse consumptie van gedroogde pruimen kan verder verlies van de botmineraaldichtheid (BMD) in het hele lichaam bij oudere postmenopauzale vrouwen met osteopenie voorkomen. Een lagere dosis van 50 gram per dag is mogelijk even effectief als 100 gram. Dat concluderen onderzoekers van San Diego State University. Zij wijten dit aan het vermogen van gedroogde pruimen om botresorptie tegen te gaan, terwijl tegelijk botvorming wordt gehandhaafd.

 

48 vrouwen (65-79 jaar oud) met osteopenie, een voorstadium van osteoporose, werden willekeurig over drie behandelgroepen verdeeld; één groep kreeg gedurende zes maanden 50 gram (vijf à zes stuks) gedroogde pruimen per dag, de tweede groep 100 gram per dag en de derde groep was de controlegroep. De botmineraaldichtheid (BMD) van heup, lumbale wervels en complete lichaam werd bij aanvang van het onderzoek en na zes maanden bepaald.

 

Beide doseringen (50 en 100 gram) bleken in staat om verder verlies van de botmineraaldichtheid (BMD) in het hele lichaam te voorkomen vergeleken met de controlegroep. Na drie maanden was in beide pruimgroepen TRAP-5b, een marker voor botresorptie, verlaagd en dit bleef gehandhaafd op zes maanden. Er traden geen significante veranderingen op in de botspecifieke alkalische fosfatase activiteit (BAP) bij beide pruimgroepen. Dit enzym is een betrouwbare indicator van het botmetabolisme. De BAP/TRAP-5b ratio was echter na zes maanden groter in beide pruimgroepen dan in de controlegroep, waar geen verandering optrad.

 

Referentie:
Hooshmand S, Kern M, Arjmandi BH et al. The effect of two doses of dried plum on bone density and bone biomarkers in osteopenic postmenopausal women: a randomized, controlled trial. Osteoporosis International, febr 2016.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2175

 

 Printversie Gedroogde pruimen remmen botontkalking

Comments are closed.