Galblaasverwijdering verhoogt risico op botbreuken

GalblaasEen populatiestudie, waarbij de data van 399.189 mensen werden geanalyseerd, laat zien dat mensen die een galblaasverwijdering hebben ondergaan een hoger risico hebben op een botbreuk. Dit risico was het grootst bij relatief jonge mensen (40-49 jaar) in vergelijking met 65-plussers.
 
Alle deelnemers aan het onderzoek waren ouder dan 40 jaar. Van het totaal aantal deelnemers hadden 143.667 mensen een galblaasverwijdering ondergaan vanwege galstenen of een galblaasontsteking. Bij de analyse van de data werd gecorrigeerd voor verschillende beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, sekse, lichaamsbeweging, BMI, menopauze, rookgedrag en het bestaan van chronische aandoeningen zoals diabetes en hoog cholesterol. Mensen bij wie de galblaas verwijderd was, hadden een significant hoger risico op een botbreuk. Mensen in de jongste leeftijdscategorie hadden een hoger risico op een wervelfractuur dan de oudste deelnemers. Daarnaast bleken mensen die in de stad woonden een hoger risico te hebben dan mensen die op het platteland woonden. De onderzoekers geven aan dat de gevonden effecten te maken kunnen hebben met de vitamine D-status van de deelnemers. Het is bekend dat de vetoplosbare vitamine beter wordt opgenomen in de aanwezigheid van gal. Daarnaast beargumenteren de wetenschappers dat ook de darmmicrobiota een rol kan spelen. Doordat er een constante toevoer is van een kleine hoeveelheid gal in de darmen na een galblaasverwijdering verandert de samenstelling van de darmmicrobiota. Dit kan leiden tot veranderingen in het immuunsysteem en het botmetabolisme.
 
Recente ontwikkelingen laten zien dat het verwijderen van de galblaas mogelijk nadelige gevolgen heeft op de lange termijn, waaronder een verhoogd risico op metabool syndroom en niet-alcoholische leververvetting. Een verhoogd risico op botbreuken lijkt aan deze opsomming toegevoegd te kunnen worden.
 
De volledige studie kunt u hier teruglezen.
 
Referentie:
Lee, E. J., Park, Y. S., Shin, C. M., Lee, D. H., Han, K., Kim, Y. J., ... & Kim, N. (2021). The Association between Cholecystectomy and the Risk for Fracture: A Nationwide Population-Based Cohort Study in Korea. Frontiers in Endocrinology, 12, 545.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/galblaasverwijdering-verhoogt-risico-op-botbreuken.html

Comments are closed.