Cranberrysap helpt tegen helicobacter bacterie in de maag

CranberrysapDagelijkse consumptie van cranberrysap draagt bij aan het terugdringen van de helicobacter bacterie. Dat wordt aangetoond in een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT onder meer dan 500 geïnfecteerde personen. De studie vond plaats in een Chinese regio met een hoge prevalentie van de bacterie en van daarmee geassocieerde ziekteverschijnselen als maagpijn, maagslijmvliesontsteking, maagzweer of maagkanker.
 
Het onderzoek duurde twee maanden en er namen 522 personen tussen achttien en zestig jaar aan deel. Met de C13-ureum-ademtest waren zij positief bevonden op aanwezigheid van de helicobacter. Na twee en acht weken werd gekeken in hoeverre cranberry’s in drank- of poedervorm de bacterie konden uitschakelen. Die mogelijkheid was gebaseerd op de verwachting dat de proanthocyanidinen in cranberry’s hechting van de bacterie aan het maagslijmvlies kunnen tegengaan.
 
Door indeling van de onderzoekspopulatie in subgroepen werd de optimale concentratie proanthocyanidinen bepaald. De subgroepen kregen voor cranberrysap gehaltes binnen van respectievelijk nul (placebo), laag, midden of hoog. Het percentage helicobacternegatieve personen na twee weken bedroeg respectievelijk 13,24%, 7,58%, 1,49% en 13,85%. Na acht weken waren deze verhoudingen verder verschoven in het voordeel van de hoogste dosis: 7,35%, 7,58%, 4,48% en 20,00%. Deze gunstigste dosis was 44 mg proanthocyanidinen per portie van 240 ml sap, tweemaal daags geconsumeerd. Voor cranberrypoeder in capsulevorm werd onderscheid gemaakt tussen een dagelijks gehalte van 36 of 72 mg proanthocyanidinen. Voor deze toedieningsvorm werd geen statistisch significant effect gevonden.
 
Degenen die de helicobacter kwijt waren, werden 45 dagen na afsluiting van het onderzoek opnieuw getest. Bij driekwart van hen was deze nog altijd niet aantoonbaar.
 

Referentie:
Li ZX, Ma JL, Guo Y, et al. Suppression of Helicobacter pylori infection by daily cranberry intake: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Gastroenterol Hepatol. 2021 Apr;36(4):927-935.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/cranberrysap-helpt-tegen-helicobacter-bacterie-de-maag

Comments are closed.