Combinatie astaxanthine en vitamine E verbetert geheugen

AstaxanthineVan zowel astaxanthine als vitamine E is uit studies bekend dat ze van belang zijn voor het cognitief functioneren. In een Japans onderzoek is nu de combinatie van beide stoffen effectief gebleken voor een aantal geheugenfuncties. Het was een RCT onder enkele tientallen mensen.
 
De carotenoïde astaxanthine komt voor in zalm, forel, garnaal, krab en kreeft, maar de rijkste bron is de Haematococcus pluvialis of bloedregenalg, die door die zeedieren geconsumeerd worden en daardoor hun roze-rode kleur krijgen. In deze studie werd een op basis van deze microalg geproduceerd voedingssupplement gebruikt. Het werd voor een periode van twaalf weken eenmaal daags ingenomen door de helft van een onderzoeksgroep. Astaxanthine (9 mg) werd gecombineerd met tocotriënolen (50 mg) uit de vitamine E-familie. De andere helft van de groep kreeg een placebo. Het onderzoek was gerandomiseerd en dubbelblind.
 
Deelnemers waren 44 Japanse volwassenen die gemiddeld in de vijftig waren en achteruitgang in hun geheugen ervoeren. De primaire uitkomst was het samengesteld – verbaal en visueel – geheugen, bepaald met de Cognitraxtest, die neurocognitieve hersenprestaties meet. Secundair werd gekeken naar andere cognitieve functies en de subjectief ervaren ontwikkeling in het geheugen.
 
Na afloop was bij degenen uit de astaxanthine-tocotriënol-groep sprake van een significante verbetering in het samengesteld geheugen en afzonderlijk in het verbale geheugen, vergeleken met de personen die een placebo kregen. Bovendien waren er subjectieve verschillen, want gebruikers van het echte supplement konden significant beter namen onthouden van mensen of dingen. Het supplement leidde niet tot enige ongewenste bijwerking.
 
Een kanttekening: sponsor van het onderzoek was de Beijing Ginko Group, een Japanse maar internationaal opererende producent van ingrediënten van onder meer farmaceutische en voedingsmiddelen.
 
Referentie:
Sekikawa T, Kizawa Y, Li Y, et al. Cognitive function improvement with astaxanthin and tocotrienol intake: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Biochem Nutr. 2020;67(3):307-316.

 

Comments are closed.