Co-enzym Q10 bij migraine

migraineMigraine hangt nauw samen met inflammatie. Co-enzym Q10 (CoQ10) remt ontstekingen en heeft gunstige effecten op andere aandoeningen die in verband staan met ontsteking, zoals hart- en vaatziekten en neurodegeneratie. Daarom bestudeerden onderzoekers of co-enzym Q10 ook effect had op de symptomen en ontstekingskenmerken van migraine.

 

In een RCT-opzet ontvingen 45 premenopauzale vrouwen ofwel 400 mg co-enzym Q10 ofwel placebo gedurende drie maanden. Co-enzym Q10 bleek bepaalde inflammatie-gerelateerde stoffen die met migraine in verband worden gebracht significant te verlagen. Andere ontstekingsindicatoren werden echter niet beïnvloed door co-enzym Q10. Daarnaast nam de frequentie, ernst en duur van de migraine-aanval in de co-enzym Q10-groep af ten opzichte van de controlegroep (Dahri, Tarighat-Esfanjani, Asghari-Jafarabadi, & Hashemilar, 2018).

 

De belangrijkste functie van co-enzym Q10 is die van cofactor voor verschillende belangrijke omzettingsstappen in de energieproductie (ATP-productie) in de cel. Het is ook belangrijk als antioxidant. Eerdere observationele studies hebben de werking van co-enzym Q10 als profylaxe bij migraine reeds aangegeven, al of niet gebruikt in combinatie met magnesium en/of moederkruid (Tanacetum parthenium) (Guilbot, Bangratz, Ait Abdellah, & Lucas, 2017), (Shoeibi et al., 2017).

 

Referentie:

Dahri, M., Tarighat-Esfanjani, A., Asghari-Jafarabadi, M., & Hashemilar, M. (2018). Oral coenzyme Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience, 1–9.

Guilbot, A., Bangratz, M., Ait Abdellah, S., & Lucas, C. (2017). A combination of coenzyme Q10, feverfew and magnesium for migraine prophylaxis: a prospective observational study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 17(1), 433.

Shoeibi, A., Olfati, N., Soltani Sabi, M., Salehi, M., Mali, S., & Akbari Oryani, M. (2017). Effectiveness of coenzyme Q10 in prophylactic treatment of migraine headache: an open-label, add-on, controlled trial. Acta Neurologica Belgica, 117(1), 103–109.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/co-enzym-q10-migraine/

Comments are closed.