Cataract, glaucoom & maculadegeneratie voorkomen en behandelen

OogCataract (staar) is een oogaandoening waarbij de ooglens vertroebelt, zodat het zicht langzaam achteruitgaat. Het is de meest voorkomende oorzaak van blindheid. Er zijn geen medicijnen voor het behandelen van cataract. Wanneer het zicht te sterk achteruitgaat, wordt de ooglens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Omdat deze ingreep het probleem van de lensvertroebeling oplost, wordt er weinig aandacht besteed aan het voorkomen van cataract of het vertragen van de progressie. Een operatie heeft slechts een tijdelijk effect en het risico op secundaire oogaandoeningen is vrij hoog. Bovendien blijkt de lens een belangrijke rol te spelen in het beschermen van het oog tegen oxidatieve stress, een eigenschap die een kunstlens niet heeft.

De belangrijkste oorzaken van cataract zijn een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel en een gebrek aan antioxidanten. Dat zijn twee leefstijlfactoren die gemakkelijk aangepakt kunnen worden om cataract te voorkomen of de progressie af te remmen.

Glaucoom is een aandoening van het oog die gekenmerkt wordt door schade aan het netvlies en de optische zenuw, waardoor het zicht achteruitgaat. Het is na cataract de belangrijkste oorzaak van blindheid. Glaucoom wordt soms ‘de stille dief’ genoemd, omdat het perifeer zicht (aan de randen van het gezichtsveld) langzaam en onopgemerkt verdwijnt. Het gezichtsverlies wordt pas duidelijk als de optische zenuw al ernstig beschadigd is.

Glaucoom wordt beschouwd als een neurodegeneratieve ziekte, omdat het overeenkomsten vertoont met alzheimer, parkinson en ALS. Het gezichtsverlies door glaucoom is – volgens de huidige opvatting – niet omkeerbaar, maar de progressie kan vertraagd of gestopt worden. Er is zelfs hoop dat glaucoom gedeeltelijk omkeerbaar is.

Maculadegeneratie is een oogaandoening die veroorzaakt wordt door beschadiging van de macula of de gele vlek, waardoor het scherp, centraal zicht sterk achteruitgaat. Maculadegeneratie is samen met cataract en glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Het wordt beschouwd als een leeftijdsgebonden ziekte die vooral voorkomt bij zestigplussers, maar het komt steeds vaker voor bij jongere mensen.

Belangrijke factoren die bijdragen aan het beschadigen van de macula zijn oxidatieve stress, inflammatie, een hoge bloedsuikerspiegel en beschadigde bloedvaten. Maculadegeneratie is eigenlijk een vaatziekte, een vorm van atherosclerose. Voeding en leefstijl spelen een sleutelrol in de preventie en de behandeling van maculadegeneratie. Natuurlijke stoffen die beschermen tegen oxidatieve stress en inflammatie en die de doorbloeding verbeteren, kunnen maculadegeneratie voorkomen of afremmen.

Bron: PlaceboNocebo

Comments are closed.