Calanusolie mogelijk gunstig bij prediabetes

CalanusolieNiet alleen diabetes, maar ook prediabetes is al geassocieerd met een verhoogd risico op micro- en macrovasculaire aandoeningen. Daarom is het belangrijk om het stadium van prediabetes om te keren naar een toestand met een normale glucosetolerantie. Het gebruik van calanusolie, als onderdeel van een gezond voedingspatroon met omega 3-vetzuren, zou daarbij kunnen helpen. Dat laat een nieuwe Duitse studie zien.
 
Prediabetes is een voorstadium van diabetes. Zowel een gestoord nuchtere glucose (IFG) als een gestoorde glucosetolerantie (IGT) kunnen als voorstadium van diabetes worden gezien. Naar schatting ontwikkelt een- tot twee derde van de mensen met prediabetes binnen zes jaar type 2 diabetes [1]. Volgens andere bronnen ontwikkelt vijf tot tien procent van de mensen met prediabetes uiteindelijk diabetes type 2 [2].
IFG en IGT kunnen ook samen voorkomen, waardoor het risico om diabetes te krijgen verder kan toenemen [2]. Prediabetes verhoogt het risico op micro- en macrovasculaire aandoeningen, zoals coronaire hartaandoeningen en hartfalen [2].
 
Aan het Instituut voor Voedingswetenschappen en Humane Voeding in Hannover (Duitsland) werd het effect bekeken van calanusolie bij mensen met obesitas. Eerdere preklinische studies hebben gunstige resultaten laten zien betreffende glucosehomeostase, vanwege obesitas-verminderende en anti-inflammatoire effecten [2].
Aan het onderzoek namen 43 personen deel met obesitas en een gestoord nuchtere glucose (IFG).
De calanus-groep (25 deelnemers) kreeg 2 g calanusolie per dag, gedurende 16 weken. De overige 18 deelnemers kregen een placebo.
Aan het begin van de studie en na twaalf en zestien weken werden de nuchtere spiegels van glucose, insuline en HbA1c gemeten en werd een glucosetolerantietest uitgevoerd. Daarnaast werden markers voor lichaamssamenstelling en energie-inname gemeten.
 
Na twaalf weken waren de waarden voor nuchtere insuline-spiegel, insulineresistentie in nuchtere toestand (HOMA-IR) en insulineresistentie in de lever tijdens de glucosetolerantietest duidelijk afgenomen in de groep die calanusolie kreeg. Hoewel deze waarden de laatste vier weken weer stegen, bleven ze nog steeds onder de beginwaarden.
In de placebogroep was er geen verandering opgetreden.
 
Zes van de 25 deelnemers in de calanusgroep bereikten een normale nuchtere glucosespiegel (in deze studie gedefinieerd als <5,7 mmol/l).
In de placebogroep was bij niemand een normalisering van de nuchtere glucosespiegel opgetreden.
 
In deze studie werd geen effect gevonden op HbA1c en op de insulinegevoeligheid van de spieren. Ook de lichaamssamenstelling veranderde niet [2]. In combinatie met een trainingsprogramma kan calanusolie (2g/d) echter wel resulteren in vermindering van het lichaamsvet, zoals werd aangetoond in een eerdere studie bij vrouwen met overgewicht [3]. Het effect hiervan was in deze studie groter dan de combinatie van training met een gezond voedingspatroon.
 
Verder onderzoek is nog nodig naar het mogelijke nut van calanusolie ter preventie of behandeling van prediabetes.
 

Referenties:

  1. NHG-standaard Diabetes mellitus type 2. Nov 2021. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2#volledige-tekst
  2. Burhop M, Schuchardt JP, Nebl J, et al. Marine Oil from C. finmarchicus Enhances Glucose Homeostasis and Liver Insulin Resistance in Obese Prediabetic Individuals. Nutrients. 2022 Jan 17;14(2):396.
  3. Wasserfurth P, Nebl J, Schuchardt JP, et al. Effects of Exercise Combined with a Healthy Diet or Calanus finmarchicus Oil Supplementation on Body Composition and Metabolic Markers-A Pilot Study. Nutrients. 2020 Jul 18;12(7):2139.

 
Bron: SpringfieldNutra

Comments are closed.