Bergamotextract bij dyslipidemie en atherosclerose

AtheroscleroseBergamotextract veelbelovend bij dyslipidemie en atherosclerose
Uit de bergamotvrucht worden bergamotpolyfenolen (BPF, Bergamot Polyfenol Fractie) gewonnen, waarvan verschillende studies aantoonden dat zij een bloedlipidenregulerende werking hebben. In een recente humane studie wilden de onderzoekers het effect van bergamotextract op cardio-metabole parameters zoals bloedlipiden, atherosclerose bevorderende lipoproteïnen en subklinische atherosclerose onderzoeken. Dit effect bleek meer dan positief. Bovendien is deze studie hiermee het eerste humane onderzoek dat aantoont dat bergamotextract atherosclerose remt.

Opzet van de studie
Aan de prospectieve studie namen 80 mannen en vrouwen deel, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. Bij alle deelnemers was sprake van hypercholesterolemie (LDL-spiegel 4,1-4,9 mmol/l). De proefpersonen kregen gedurende 6 maanden dagelijks 550-600 mg bergamotextract met 150 mg polyfenolen. Bij aanvang van de studie en na 6 maanden werden onder andere het totaalcholesterol en LDL- en HDL-spiegel bepaald. Om subklinische atherosclerose te beoordelen, werd de intima-mediadikte van de halsslagader (cIMT, carotid intima-media thickness) gemeten met behulp van B-modus echografie.

Resultaten
Na 6 maanden suppletie met het bergamotextract bleek er sprake van een significante afname van de totaalcholesterolspiegel met 13,2% (van gemiddeld 6,6 naar 5,8 mmol/l), de LDL-spiegel daalde significant met 18,2% (van 4,6 naar 3,7 mmol/l) en de triglyceridenspiegel met 16,5% (van 1,8 naar 1,5 mmol/l). De HDL-spiegel steeg significant van 1,3 naar 1,4 nmol/l. Tevens daalde het percentage zeer atherogene sdLDL-deeltjes sterk en nam de carotis intima-mediadikte van de halsslagadersignificant af van 1,2 naar 0,9 mm.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat bergamotextract een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het normaliseren van cholesterolspiegels en de behandeling van atherosclerose. Vooral dit laatste is baanbrekend omdat dit de eerste humane studie is waarbij aangetoond werd dat bergamotextract dit effect heeft. Bergamotextract zou desgewenst met andere (planten) stoffen kunnen worden gecombineerd voor een additief of synergetisch effect. De onderzoekers geven aan dat meer placebogecontroleerd onderzoek nodig is.

Referentie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26779019/

Bron: OrthoKennis

Comments are closed.