Atleten gebaat bij probiotica

RugbySuppletie met probiotica verbetert de weerstand van rugbyspelers tegen infecties, zo blijkt uit een studie die werd uitgevoerd bij het Chiefs Rugby Franchise in New Zeeland.

 

De dertig professionele rugbyspelers werden willekeurig verdeeld in twee groepen. In een groep kregen de spelers gedurende vier weken dagelijks een supplement met Lactobacillus gasseri, Bifidobacterie bifidum en Bifidobacterie longum. In de andere groep kregen ze een placebo. Na een tussenperiode van vier weken kregen de spelers de andere behandeling. De spelers vulden dagelijks een dagboek in waarin ze symptomen van infecties bijhielden.

 

Onder invloed van probioticasuppletie was de kans om gevrijwaard te blijven van een bovenste luchtweginfectie of maagdarminfectie significant groter dan bij de placebo (47% versus 20%). Ook het aantal ziektedagen nam af onder invloed van suppletie met probiotica (3 versus 6 dagen). Suppletie was niet van invloed op de ernst van de symptomen.

 

Voor professionele rugbyspelers is het van groot belang om infecties te voorkomen. Het risico van infecties neemt toe bij zware trainingen wat kan leiden tot onderbreking van de trainingssessies en tot slechtere wedstrijdprestaties.

 

Literatuur:
Haywood BA, Black KE, [..], Brown RC. Probiotic supplementation reduces the duration and incidence of infections but not severity in elite rugby union players. J Sci Med Sport 2014; 17(4):356-60

 

Bron: Ortho.nl

 

 Printversie Atleten gebaat bij probiotica

Comments are closed.