Astaxanthine tegen vermoeidheid

AstaxanthineAstaxanthine in de vorm van een voedingssupplement lijkt zowel mentale als lichamelijke vermoeidheid tegen te gaan.

 

Aan dit onderzoek namen 39 personen deel. Ze hadden last van vermoeidheid, maar verkeren verder in goede gezondheid. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de ene groep kregen de proefpersonen gedurende acht weken elke dag 12 mg astaxanthine samen met 20 mg tocotriënolen (dit is een vorm van vitamine E). De controlegroep kreeg alleen 20 mg tocotriënolen.
Met een fietstest werd gekeken wat het effect was van suppletie op de fysieke vermoeidheid. Met behulp van verschillende vragenlijsten waaronder de Visueel Analoge Schaal (VAS) werd de mentale vermoeidheid getest. In vergelijking met de controlegroep bleek de suppletiegroep significant beter te scoren op stemming, motivatie, concentratie en helderheid van denken. Bovendien bleek deze groep beter te presteren op een rekentest. Bij meting van de cortisolconcentratie in het speeksel bleek ook het cortisol hier in significant lager. Dit duidt op een mindere stressgevoeligheid.
Algemeen kan worden geconcludeerd uit dit onderzoek dat astaxanthine kan bijdragen aan een vermindering van dagelijkse vermoeidheid, zowel lichamelijk als mentaal, en een vermindering van stress.

 

Referentie:

Hongo N. Randomized controlled trial of the anti-fatigue effects of astaxanthin on mental and physical loads simulating daily life. Journal of Clinical Therapeutics & Medicines 2016: 277-91

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.