Ashwaganda nuttig bij slapeloosheid

SlaapstoornissenAshwaganda heeft een farmacologisch effect op slaap bij zowel gezonde mensen als mensen met slapeloosheid, zo blijkt uit een recente klinische studie gepubliceerd in de Journal of Ethnopharmacology.
 
Ashwaganda (Withania somnifera) staat al heel lang bekend als slaapbevorderend middel, maar dit is de eerste studie met ashwaganda bij mensen met slapeloosheid.
 
In deze gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie namen 40 gezonde personen en 40 personen met slapeloosheid in de leeftijd van 18 tot 50 jaar deel. Ze kregen ofwel een ashwaganda-wortelextract (min. 5% withanoliden) ofwel een placebo gedurende acht weken. Deelnemers werden getoetst op basis van slaapparameters (o.a. tijd nodig om in slaap te komen, totale slaaptijd, slaapeffectiviteit), Pittsburgh Sleep Quality Index en Hamilton Anxiety Scale-vragenlijst (HAM-A), mentale alertheid bij het opstaan en een vragenlijst over slaapkwaliteit. Veiligheid en interactie met de gebruikelijke medicatie werden ook gerapporteerd.
 
De onderzoekers stelden in de ashwagandagroep zowel bij de gezonde deelnemers als bij de deelnemers met slapeloosheid een significante verbetering van de slaapparameters vast. De verbetering had echter een hogere significantie bij de deelnemers met slapeloosheid dan bij de gezonde deelnemers.  De tijd die nodig is om in slaap te komen en de effectiviteit van de slaap lieten de grootste verbetering zien. Alle verschillen tussen de beginwaarden en de waarden  aan het einde van de studie bleken statistisch significant (p < 0,0001), behalve voor de  HAM-A en de mentale alertheid in de groep met gezonde deelnemers.
 
Deze studie bevestigt dat ashwaganda de kwaliteit van de slaap kan verbeteren, maar ook angst en onrust vermindert. Ashwaganda werd goed verdragen, ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie.
 

Referentie:
Langade D et al. Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-group, placebo-controlled study. Journal of Ethnopharmacology, 2020, 264: 113276
 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5213

Comments are closed.