Antibiotica vroeg in het leven verstoren hersenontwikkeling

Antibiotica-hersenontwikkelingAntibiotica tijdens de zwangerschap of in het eerste levensjaar kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Op het darmmicrobioom, met levenslange gevolgen voor de darmflora. Maar ook op de groei- en ontwikkelingscurve van de kinderen. Maar uit een recente dierenstudie bleek dit de ontwikkeling van een correcte hersensignalering te verstoren. Ook de hersenen blijken een ‘microbioom’ te hebben, en de antibiotica beletten een correcte ontwikkeling ervan. En dit bleek gevolgen te hebben, o.a. voor pijnsignalering en sociaal gedrag.
De onderzoekers trekken de conclusie dat dit ook zal gelden bij de ontwikkelende hersenen van mensenkinderen.
 
Enkele humane studies ondersteunen dit:
- Blootstelling aan antibiotica tijdens de eerste twee levensjaren verstoort de neurocognitieve ontwikkeling.
- Gedurende de eerste 6 maanden: significant lagere cognitieve en verbale prestaties, meer impulsiviteit, hyperactiviteit, ADHD, angst en emotionele problemen (op 11 jaar).
- Anderzijds blijken probiotica hier een mogelijkheid te bieden om de hersenontwikkeling gunstig te beïnvloeden en schade te voorkomen.
 
Referenties:
Johnson KVA, Burnet PWJ. Opposing effects of antibiotics and germ-free status on neuropeptide systems involved in social behaviour and pain regulation .BMC Neurosci 2020 Jul 22;21(1):32.
Slykerman RF et al. Exposure to antibiotics in the first 24 months of life and neurocognitive outcomes at 11 years of age. Psychopharmacology (Berl) 2019 May;236(5):1573-1582.
Cryan JF et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev 2019 Oct 1;99(4):1877-2013.
Dawson-Hahn EE, Rhee KE. The association between antibiotics in the first year of life and child growth trajectory. BMC Pediatr 2019 Jan 16;19(1):23.
Rianda D et al. Effect of probiotic supplementation on cognitive function in children and adolescents: a systematic review of randomised trials. Benef Microbes 2019 Dec 9;10(8):873-882.
 
Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.