Zout met meer kalium vermindert sterfte

ZoutVoor de cardiovasculaire gezondheid is het gunstig om aan zout kalium toe te voegen ten koste van een deel van het natrium. Dit al in eerdere studies gevonden voordeel is onlangs bevestigd in een grootschalige, gerandomiseerde studie onder inwoners van zeshonderd Chinese dorpen. Niet alleen voor een normale bloeddruk en een lagere kans op hart- en vaatziekten is kaliumbevattend zout van belang, ook de sterfte neemt erdoor af.
 
Aan het onderzoek namen 20.995 dorpelingen deel met een gemiddelde leeftijd van 65,4 jaar. Van hen had 72,6% een voorgeschiedenis van beroerte en 88,4% van hypertensie. In de interventiegroep werd zout gebruikt met 75% natriumchloride en 25% kaliumchloride, in de controlegroep 100% natriumchloride. Primaire uitkomstmaat was het vóórkomen van een beroerte, secundair werd gekeken naar andere cardiovasculaire incidenten en sterfte ongeacht oorzaak. De veiligheid werd beoordeeld aan de hand van het al dan niet optreden van hyperkaliëmie. De gemiddelde follow-up lag op 4,7 jaar.
 
De kalium-natriumgroep scoorde op alle drie de uitkomstmaten beter dan de groep waar alleen natrium werd gebruikt. Het aantal beroertes lag 14% lager, het aantal andere cardiovasculaire incidenten 13% en het aantal sterfgevallen 12% lager. Wat betreft hyperkaliëmie waren er geen significante verschillen tussen de beide groepen.
 
Referentie:
Neal B, Wu Y, Feng X, et al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. N Engl J Med. 2021 Sep 16;385(12):1067-1077.
 
Bron: https://voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/zout-met-meer-kalium-vermindert-sterfte

Comments are closed.