Zinksuppletie verbetert onoplettendheid bij kinderen met ADHD

KindEen zinktekort zou de hersenfunctie bij kinderen met ADHD negatief kunnen beïnvloeden. Wetenschappers hebben dit verder onderzocht in een klinische studie waarbij zinksuppletie werd gecombineerd met het gebruik van methylfenidaat. De combinatie van zink en methylfenidaat verbeterde de aandacht van de kinderen.
 
Behandeling van ADHD is een uitdaging, omdat gedrags- en farmacologische therapie maar een beperkt effect hebben. Daarom wordt er de laatste jaren uitgebreider onderzoek gedaan naar de effecten van nutriënten op ADHD-symptomen.
 
Een van deze nutriënten is zink. Dit mineraal speelt een belangrijke rol in de hersenstofwisseling. Bovendien is aangetoond dat een deel van de kinderen met ADHD een zinktekort heeft.
 

Effect van zink op de hersenen

Aan het gerandomiseerde klinische onderzoek namen zestig kinderen deel tussen de zeven en twaalf jaar oud. Alle kinderen gebruikten al methylfenidaat in een dosering van 0,5-1 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De helft van de groep ging daarnaast 10 mg zink per dag gebruiken, de andere helft kreeg een placebo. Aan het begin van de studie en na zes weken vulden de ouders van de kinderen een vragenlijst in (Connors Parent’s Questionnaire) om de ernst van de ADHD-symptomen te bepalen.
De wetenschappers vonden geen verschil in de totale score, impulsief gedrag of hyperactiviteit na zinksuppletie. Ze vonden echter wel dat suppletie met zink de aandacht van de kinderen had verbeterd.
 
Zink is een belangrijke co-factor bij de productie van neurotransmitters, prostaglandines, melatonine en indirect ook dopamine. Zink kan de affiniteit van methylfenidaat voor de dopamine transporter in de hersenen verhogen. Daarnaast heeft zink een effect op de stabiliteit van het celmembraan en speelt het een rol bij de omzetting van tryptofaan in serotonine onder invloed van vitamine B6.
 
De onderzoekers geven aan dat zinksuppletie, als toevoeging aan de behandeling met methylfenidaat, aandachtstekort kan verbeteren bij kinderen met ADHD. Bovendien is het veilig in gebruik, ook in combinatie met methylfenidaat.
 

Referentie:

Noorazar SG, Malek A, Aghaei SM, et al. The efficacy of zinc augmentation in children with attention deficit hyperactivity disorder under treatment with methylphenidate: A randomized controlled trial. Asian J Psychiatr. 2020 Feb;48:101868.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.