Zink bij therapieresistente depressie

Depressie magnesiumLang niet alle patiënten met een depressie hebben baat bij de behandeling met een antidepressivum. Circa 45% van hen vertoont na zes weken geen respons op de behandeling. Bij patiënten met depressie zijn vaak lage zinkspiegels waargenomen. Suppletie met zink zou het effect van antidepressiva kunnen verbeteren, met name bij therapieresistente patiënten.
 
Een zinktekort kan een (mede)oorzaak zijn van het krijgen van een depressie. En de mate van het tekort is geassocieerd met de ernst van de depressie [1,2]. Ook de (mate van) respons op behandeling met antidepressiva kan in verband staan met de zinkstatus [1].
Resultaten van diverse studies wijzen erop dat suppletie met zink gunstig kan zijn in aanvulling op de behandeling met antidepressiva.
 

Lage zinkinname verhoogt risico op depressie

Een epidemiologische studie onder 3.708 patiënten, waarvan 2.163 vrouwen, liet zien dat bij vrouwen met de laagste inname van zink (gemiddeld 7,6 mg) het risico op een depressie 80% hoger was dan bij vrouwen met de hoogste inname (gemiddeld 13 mg) [1]. Een lage zinkinname had ook invloed op het effect van een behandeling tegen depressie. De kans op therapieresistentie was de helft lager bij een dagelijkse zinkinname van minstens 12,8 mg, vergeleken met een lagere zinkinname. In deze studie kwam dit alleen bij vrouwen naar voren en niet bij mannen [1].
 

Verbetering effect antidepressiva

Braziliaanse onderzoekers hebben recent een review en meta-analyse uitgevoerd van zes geselecteerde studies om te zien of zinksuppletie depressieve symptomen kan verbeteren [3]. Van in totaal 866 deelnemers konden de gegevens geëvalueerd worden. De studies duurden 10 tot 12 weken. De doses van de zinksuppletie voor volwassenen was 25 mg per dag. De follow-up periode was 2 tot 6 maanden [3].
In vier van de zes studies werd zinksuppletie gegeven naast behandeling met antidepressiva. Uit analyse van deze vier studies kwam naar voren dat zinksuppletie een significante bijdrage leverde aan de verbetering van een klinische depressie tijdens behandeling met antidepressiva. Daarbij was het effect van zinksuppletie verreweg het sterkst bij therapieresistente patiënten [3].
 

Zink belangrijk nutriënt voor de hersenen

Als cofactor is zink betrokken bij de werking van meer dan 300 enzymen, waaronder enzymen die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van zenuwweefsel. Daarnaast heeft zink een invloed op onder meer de neurotransmissie en is het een neuromodulator van belangrijke receptoren, zoals de receptoren voor gamma-aminoboterzuur (GABA) en glutamaat (NMDA-receptor) [3]. Bij een zinktekort kunnen pro-inflammatoire cytokinen en verstoring van het functioneren van serotonine in de hersenen meespelen bij het ontstaan van een depressie [3]. Verder kan een zinktekort tot een depressie leiden door een stijging van cortisolspiegels (met hyperactivatie van de HPA-as); afname van neurogenese en neuroplasticiteit; en door verstoring van de glutamaat-homeostase (overprikkeling van de NMDA-receptor) [1].
Deze factoren kunnen tevens bijdragen aan therapieresistentie voor antidepressiva.
 
De respons op een behandeling met antidepressiva kan ook verbeteren door leefstijl- en voedingsmaatregels die insuline-resistentie kunnen verminderen [4]. Bekend is dat zinksuppletie de insulinegevoeligheid kan verbeteren en mogelijk draagt ook dit bij aan het gunstige effect van zink bij de behandeling met antidepressiva.
 

Referenties:

  1. Hoepner CT, McIntyre RS, Papakostas GI. Impact of Supplementation and Nutritional Interventions on Pathogenic Processes of Mood Disorders: A Review of the Evidence. Nutrients. 2021 Feb 26;13(3):767.
  2. Szewczyk B, Szopa A, Serefko A, et al. The role of magnesium and zinc in depression: similarities and differences. Magnes Res. 2018 Aug 1;31(3):78-89.
  3. da Silva LEM, de Santana MLP, Costa PRF, et al. Zinc supplementation combined with antidepressant drugs for treatment of patients with depression: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2021 Jan 1;79(1):1-12.
  4. Jeremiah OJ, Cousins G, Boland F, et al. Evaluation of the effect of insulin sensitivity-enhancing lifestyle- and dietary-related adjuncts on antidepressant treatment response: A systematic review and meta-analysis. Heliyon. 2020 Sep 15;6(9):e04845.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.