Wel of geen beschermend effect visolie bij coronaire hartziekten?

VisolieOnlangs publiceerde de Journal of American Medical Association een grote samenvattende meta-analyse (10 studies met in totaal 77.917 deelnemers). Daaruit zou blijken dat suppletie van visolie geen beschermend effect heeft in de preventie van cardiovasculaire incidenten bij coronaire hartziekten. Visoliesuppletie zou zowel bij fatale hartsterfte (hartinfarct of beroerte) en niet fatale hart- en vaatziekten (hartinfarct, beroerte of revascularisatie) geen risicovermindering geven bij mensen die al een hart- en vaataandoening hebben. De studie betreft dus enkel secundaire en niet primaire preventie (Aung et al., 2018).

 

Inmiddels heeft de Council for Responsible Nutrition, de Amerikaanse brancheorganisatie voor de voedingssupplementenindustrie, een reactie gegeven op deze analyse. Hierin worden aspecten van de studie benadrukt waaruit wel zou blijken dat omega 3-suppletie in bepaalde gevallen van nut is bij cardiovasculaire aandoeningen. De Council noemt de resultaten wellicht niet zo opzienbarend sterk als wat men bij geneesmiddelonderzoek zou verwachten. Maar hart- en vaatpatiënten zouden door visoliegebruik een zeven procent lager risico hebben op sterfte aan een hartaanval of beroerte. En een tien procent lager risico op een andere cardiovasculaire aandoening of gebeurtenis. Deze resultaten waren weliswaar niet significant, maar wel bijna. De effecten van visolie zijn subtiel, maar doen er zeker toe.

 

Een studiegroep in de nascholing ‘Onderzoek Waarderen’ van opleidingsinstituut Ortholinea beoordeelde het onderzoek. De groep merkt op dat in het onderzoek vrij lage doseringen omega 3-vetzuren zijn gebruikt (226-1800 mg EPA/dag). Daarnaast is onbekend of deelnemers aan de studie voldoende omega 3-vetten via hun voeding innamen. Een sensitiviteitsanalyse op de hoogte van de dosering heeft niet plaatsgevonden. Omega 3-vetzuren werken ontstekingsremmend en anti-inflammatoir, mits er voldoende antioxidanten beschikbaar zijn om oxidatie van de vetzuren in het lichaam te voorkomen.

 

De onderzoekers van de JAMA-studie, waaronder de Nederlandse voedingswetenschappers Gelijnse en Kromhout, geven aan dat het advies van 1 gram omega 3-vetzuren ter bescherming bij reeds bestaand coronair lijden – zoals aanbevolen door de American Heart Association – op basis van deze studieresultaten niet effectief is. Studies met hogere doseringen omega 3-vetzuren (3-4 gram per dag) moeten uitwijzen of deze hoeveelheden visolie wel een beschermend effect laten zien.

 

In tegenstelling tot de Amerikaanse Hartstichting is de Nederlandse Hartstichting veel terughoudender met betrekking tot visoliecapsules en voedingsmiddelen met omega 3-vetzuren. Het advies is één keer per week vette vis eten.

 

Referentie:
Aung, T., Halsey, J., Kromhout, D., Gerstein, H. C., Marchioli, R., Tavazzi, L., … Omega-3 Treatment Trialists’ Collaboration. (2018). Associations of Omega-3 Fatty Acid Supplement Use With Cardiovascular Disease Risks. JAMA Cardiology.
todayspractitioner.com

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/geen-beschermend-effect-visolie-bij-coronaire-hartziekten/

Comments are closed.