Vroeg beginnen met zwangerschapsmulti verlaagt kans op autisme

AutismeOnderzoekers ontdekten dat het nemen van een zwangerschapsmulti door moeders met een genetisch verhoogd risico op het krijgen van een kind met een autisme spectrum stoornis (ASD), kan bijdragen aan het verlagen van de kans op ASD met ruim 50%. Voorwaarde is wel dat de moeder het voedingssupplement al rondom de conceptie inneemt.
 

Deelnemers kwamen uit de MARBLES–studie (Markers of Autism Risk in Babies: Learning Early Signs), een prospectieve cohortstudie bij jongere broertjes of zusjes van kinderen met autisme. Deze kinderen hebben ruim 20% meer kans op het ontwikkelen van autisme dan kinderen die geen jonger broertje of zusje hebben met autisme. Er werden 241 kinderen geïncludeerd, die geboren werden tussen 2006 en 2015 en gediagnosticeerd waren op de leeftijd van drie jaar. Bijna alle moeders rapporteerden gebruik van prenatale vitamines gedurende de zwangerschap, maar slechts 36% deed dat ook al in de periode voor de zwangerschap. Onderzoekers ontdekten dat moeders die al in de eerste maand van de zwangerschap een zwangerschapsmulti namen, 14,1% kans hadden op een kind met  ASD. Moeders daarentegen die in deze periode (nog)  geen multi namen, hadden 32,7%  kans op het krijgen van een kind met ASD.

 

De waarde van deze studie is beperkt, omdat deze  observationeel was, wat de bewijskracht verlaagt. Een andere beperking is dat het om een relatief kleine onderzoeksgroep gaat. De studie benadrukt wel dat het belangrijk is om al voor de zwangerschap te starten met een zwangerschapsmulti met voldoende foliumzuur. Dat zorgt ervoor dat het lichaam rondom de conceptie voorzien is van belangrijke nutriënten, die de programmering van organen ondersteunen. Welke nutriënten precies verantwoordelijk zijn voor het verlaagde risico is nog niet duidelijk. Toekomstig onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie met specifieke nutriënten, kwaliteit van de voeding, nutriëntenstatus van de moeder, interactie met genetische parameters, dosis-effect relaties en werkingsmechanismen.

 

Referentie:
Schmidt, R.J., et al. Association of maternal prenatal vitamin use with risk for autism spectrum disorder recurrence in young siblings. JAMA psychiatry, 2019.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4209

Comments are closed.