Voeding beïnvloedt kans op ziekte van Crohn

CrohnEen nieuwe landelijke cohortstudie laat het verband zien tussen de inflammatoire score van voeding en de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn. Hoe hoger de inflammatoire score, hoe groter de kans op deze darmaandoening.
 
De onderzoekers verzamelden gegevens van 166.903 vrouwen en 41.931 mannen uit drie grote prospectieve cohorten in de Verenigde Staten. Binnen deze groep hadden 328 mensen ziekte van Crohn en 428 colitis ulcerosa. De auteurs van deze observationele studie maakten gebruik van een ‘voedingsinflammatiescore’ waarbij voedingsgroepen een score kregen op basis van hun relatie met inflammatoire markers in het plasma (CRP, IL6, TNF-receptor-2). Op die manier legden de auteurs een link tussen het inflammatoire potentieel van de voeding en de kans op IBD.
 
De inflammatoire index stelt de score van de voeding vast en kwam tot stand op basis van de som van de inflammatoire scores van 18 voedingsgroepen, verzameld op basis van voedingsfrequentiegegevens. Een hoge score betekent pro-inflammatoire voeding (bewerkt en rood vlees, enkele vissoorten, geraffineerde granen en energydranken). Lage scores hadden o.a. donkergele en groene bladgroenten, thee, koffie en wijn.
 
Voedingspatronen met een hoge inflammatoire score bleken geassocieerd met een verhoogd risico op ziekte van Crohn (51%), vergeleken met deelnemers met een hoge inname van voeding met een lagere inflammatoire score. Deelnemers die hun voedingspatroon aanpasten van een anti- naar een pro-inflammatoire voeding of die doorgaans pro-inflammatoire voeding tot zich namen, hadden een hoger risico op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn, vergeleken met deelnemers die doorgaans een anti-inflammatoire voeding namen (ruim 100% hoger). De inflammatoire score van de voeding was echter niet geassocieerd met colitis ulcerosa.
 
Deze studie richt de aandacht op de invloed die voeding kan hebben bij de ontwikkeling van de ziekte van Crohn via het beïnvloeden van inflammatoire mechanismen. Uiteraard is meer kennis nodig over het achterliggende mechanisme en is er behoefte aan gecontroleerde interventiestudies.
 
Referentie:
Lo CH, Lochhead P, Khalili H, Song M, Tabung FK, Burke KE, Richter JM, et al. Dietary Inflammatory Potential and Risk of Crohn's Disease and Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2020 Sep;159(3):873-883.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.011.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/webartikelen/voeding-be%C3%AFnvloedt-kans-op-ziekte-van-crohn

Comments are closed.