Vitaminetekorten bij mensen met inflammatoire darmziekten

IBDVitaminetekorten komen geregeld voor bij mensen met inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Onderzoek bij een groep patiënten toont aan dat meer dan een derde een tekort had aan vitamine D, 18% had een folaattekort en bijna 6% van de deelnemers had een vitamine B12-tekort.
 
Aan het onderzoek namen 87 patiënten met inflammatoire darmziekten deel. Bloedsamples werden afgenomen en er werd een voedingsdagboek bijgehouden. Mensen met een serumconcentratie <20 ng/mL waren vitamine D-deficiënt. Voor folaat en B12 waren de afkapwaarden respectievelijk <3 ng/mL en <200 pg<mL. Vitamine D-tekort kwam voor bij 37% van de deelnemers. De gemiddelde bloedwaarde van de mensen die niet als deficiënt geclassificeerd werden was 25,5 ng/mL.
 
Opvallend was dat mensen met een hogere vitamine D-spiegel ook een betere ijzerstatus hadden. Daarnaast vonden de onderzoekers dat mensen met een folaat- of vitamine B12-tekort vaker hogere ontstekingsmarkers in het bloed hadden.
 
Tekorten in de voeding bij mensen met inflammatoire darmziekten ontstaan enerzijds door een verminderde opname van voedingsstoffen en anderzijds door een verhoogde nutriëntenbehoefte door ontstekingen. Daarbij komt dat een groep patiënten de neiging heeft om minder te eten. Het was al enige tijd bekend dat patiënten met darmziekten een verhoogde behoefte hebben aan vitamine D en dat suppletie met de vitamine kan helpen om de ontsteking onder controle te krijgen.
 
Mensen die methotrexaat gebruiken lopen een verhoogd risico op een folaattekort, omdat dit medicijn de opname van folaat remt. Patiënten met de ziekte van Crohn hebben bovendien vaker een vitamine B12-tekort, omdat cobalamine opgenomen wordt in het ileum, het gedeelte van de darm dat vaak aangedaan is bij de ziekte van Crohn.
 
De wetenschappers concludeerden dat er beter gemonitord zou moeten worden op aanwezige vitaminetekorten, omdat deze het ziekteverloop negatief kunnen beïnvloeden.
 

Referentie:
Gioraxi A, Amerikanou C, Papada E, et al Serum Vitamins D, B9 and B12 in Greek Patients with Inflammatory Bowel Diseases. Nutrients 2020;12:3734.

 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5318

Comments are closed.