Vitamine D-resistentie en auto-immuunziekten

Vitamine DOver de voordelen van het gebruik van vitamine D bij auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose, bestaat nog altijd geen consensus. Wetenschappers verklaren op basis van observationele studies dat dit mogelijk komt doordat er bij auto-immuunziekten een verworven vitamine D-resistentie ontstaat die alleen overkomen kan worden met de toepassing van zeer hoge doses vitamine D.
 
De onderzoekers vonden in een tweetal studies dat deelnemers verschillende moleculaire- en biochemische reacties vertoonden op eenzelfde dosering vitamine D. Een kwart van de mensen in de studies reageerde onvoldoende op vitamine D-suppletie (gemeten aan de hand van de vitamine D-bloedspiegel en de concentratie bijschildklierhormoon (PTH) in het bloed). Deze mensen hadden zeer hoge doseringen vitamine D nodig om een goede bloedspiegel te handhaven, de concentratie PTH te doen dalen en een geactiveerd adaptief immuunsysteem te remmen. Met name dit laatste is van belang bij auto-immuunziekten zoals multiple sclerose (MS).
 
Een bevestiging van deze hypothese kan worden gevonden bij gezondheidsprofessionals die het Coimbra-protocol met succes toepassen bij MS-patiënten. De patiënten krijgen volgens dit protocol dagelijks 1000 IE vitamine D3 per kilogram lichaamsgewicht toegediend. Waarbij verschillende bloedparameters, zoals de PTH-concentratie, nauwlettend worden gemonitord om toxiciteit te voorkomen. Een groot aantal patiënten is met deze behandeling in staat een goede vitamine D-bloedspiegel te handhaven, zonder dat er toxiciteit optreedt. De wetenschappers geven aan dat er een vorm van verworven vitamine D-resistentie kan ontstaan door polymorfismen in de vitamine D-receptor en een blokkade in de vitamine D-receptorsignalering. Daarbij zou een verworven resistentie vaker voorkomen dan een aangeboren resistentie, wat een verklaring kan zijn voor het toegenomen aantal mensen met een auto-immuunziekte.
 
De volledige publicatie kunt u hier teruglezen.
 
Referentie:
Lemke, D., Klement, R. J., Schweiger, F., Schweiger, B., & Spitz, J. (2021). Vitamin D Resistance as a Possible Cause of Autoimmune Diseases: A Hypothesis Confirmed by a Therapeutic High-Dose Vitamin D Protocol. Frontiers in immunology, 12, 1110.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/vitamine-d-resistentie-en-auto-immuunziekten.html

Comments are closed.