Vitamine D remt de groei van prostaatkanker

ProstaatkankerVitamine D, de vitamine die aangemaakt wordt onder invloed van uv-straling (zonlicht), is een hormoon dat verschillende lichaamsfuncties reguleert. Een gebrek aan vitamine D wordt gelinkt aan een verhoogd risico op kanker en een slechtere prognose. Kankerpatiënten met hogere bloedwaarden van vitamine D hebben minder kans om aan hun kanker te overlijden. In talrijke studies wordt aangetoond dat vitamine D de groei van tumoren remt, kankercellen aanzet tot zelfvernietiging (apoptose) en uitzaaiing (metastase) voorkomt.

 

Uit een recent onderzoek blijkt dat mannen met prostaatkanker aanzienlijk minder vitamine D in hun bloed hebben dan mannen met goedaardige prostaatvergroting. Bij de mannen met prostaatkanker hadden diegenen met snelgroeiende, agressieve kanker veel lagere bloedwaarden van vitamine D dan diegenen met traaggroeiende, niet-agressieve kanker (Galunska B, 2015).

 

Suppletie met vitamine D kan de groei van prostaattumoren remmen, de progressie van traaggroeiende of lagegraad prostaatkanker omkeren en voorkomen dat traaggroeiende prostaatkanker verandert in agressieve prostaatkanker.

 

Wanneer een tumor gevonden wordt tijdens een prostaatbiopsie, wordt bepaald of het gaat om een agressieve (snelgroeiende) of niet-agressieve (traaggroeiende) tumor. Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde Gleason score.

 

Een tumor met een Gleason score van 7 of meer wordt beschouwd als agressief en geeft meer kans op uitzaaiing. Deze tumoren worden meestal weggenomen (door verwijdering van de prostaat) of met straling behandeld.

 

Een tumor met een Gleason score van 6 of minder wordt beschouwd als niet-agressief. In veel gevallen veroorzaakt dit soort tumoren geen symptomen of gezondheidsproblemen voor de rest van het leven van de patiënt. Meestal worden niet-agressieve prostaattumoren niet behandeld, omdat de behandeling (operatie, straling) meer schade veroorzaakt dan de tumor zelf. In dit geval wordt de patiënt actief opgevolgd en wacht men een jaar voor men een nieuwe biopsie doet om te bepalen of de tumor al dan niet gevorderd is.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat suppletie met 4.000 IE vitamine D per dag gedurende het jaar tussen de eerste en de tweede biopsie bij 55% van de mannen de Gleason score verlaagde en in sommige gevallen de tumoren zelfs compleet deed verdwijnen (Marschall DT, 2012).

 

Literatuur:
Marshall DT, Savage SJ, Garrett-Mayer E, et al. Vitamin D3 supplementation at 4000 international units per day for one year results in a decrease of positive cores at repeat biopsy in subjects with low-risk prostate cancer under active surveillance. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jul;97(7):2315-24.

Galunska B, Gerova D, Kosev P, et al. Serum 25-hydroxy vitamin D levels in Bulgarian patients with prostate cancer: a pilot study. Clin Lab. 2015;61(3-4):329-35.

 

Bron: PlaceboNocebo

 

 

  Printversie Vitamine D remt de groei van prostaatkanker

Comments are closed.