Vitamine D, ook voor sterke tanden

TandenLage niveaus van vitamine D in het serum van de moeder tijdens de zwangerschap of in het serum van kinderen tot 13 jaar zijn geassocieerd met een verhoogd risico op cariës bij kinderen. Dit concluderen Portugese onderzoekers.

 

Vitamine D wordt door het lichaam aangemaakt onder invloed van zonlicht of kan worden ingenomen als voedingssupplement. De biomarker voor het aantonen van vitamine D is het niveau van 25-hydroxyvitamine D in het serum, waarbij de grenswaarde 75 nmol/l is. Lagere vitamine D-niveaus verstoren de werking van odontoblasten en ameloblasten. Dit kan leiden tot hypomineralisaties en glazuurhypoplasie tijdens de aanleg van gebitselementen. Deze verzwakte gebitselementen zijn hierdoor gevoeliger voor het ontstaan van cariës. Ook in de samenstelling van speeksel en voor de immuunresponsen op pathogenen, door de productie van antimicrobiële peptides, speelt vitamine D een belangrijke rol.

 

De Portugese onderzoekers wilden nagaan of er een associatie is tussen lage vitamine D-niveaus tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste 13 jaar van het leven en het optreden van cariës bij kinderen. Uit literatuurdatabanken werden 399 onderzoeken geselecteerd waarvan uiteindelijk 13 geschikt waren voor data-analyse.

 

Uit de data-analyse bleek er een associatie tussen lage vitamine D-niveaus en cariës te zijn. Voor de ontwikkeling van sterke gebitselementen is extra aandacht voor de juiste voeding tijdens de zwangerschap en tijdens de kindertijd van groot belang. Vooral voor kinderen die het risico lopen op een vitamine D-tekort.

 

Een tekort aan vitamine D kan optreden door een gebrek aan zonlicht, een getinte huid of bij een dieet waarin vitamine D-rijke producten, zoals vette vis, vlees en eieren, ontbreken. Eerder onderzoek uit 2006 onder de Nederlandse bevolking wees op een ernstig vitamine D tekort bij ruim de helft van de allochtone zwangere en hun pasgeborenen. (Ned Tijdschr Geneeskd 2006; 50: 495-499)

 

Screening en adequate suppletie van risicogroepen lijkt noodzakelijk, daarnaast moeten de oorzaken en gevolgen van vitamine D-deficiëntie besproken worden. Naast het optreden van cariës in de kindertijd zijn ook spierzwakte, afwijkingen van het skelet, osteoporose, hypertensie en neuropsychologische aandoeningen gevolgen van een tekort aan vitamine D.

 

Bron: Oral Health Prev Dent, 4 september 2020

 

Comments are closed.