Vitamine C verbetert de pompkracht van het hart

Vitamine CDe linkerventrikel-ejectiefractie (LVEF), het percentage dat de pompkracht van het hart aangeeft, gaat omhoog door toediening van vitamine C. Deze conclusie uit een meta-analyse kan een hoopvol teken zijn voor mensen met hartfalen, bij wie de LVEF tot een gevaarlijk laag niveau kan dalen. Het effect op de pompkracht was ook aanwezig bij mensen zonder hartklachten, maar was sterker voor hartpatiënten.
 
De motivatie voor het onderzoek ligt in de deels overlappende symptomen van vitamine C-deficiëntie en hartfalen. Verschijnselen als vermoeidheid, benauwdheid, oedeem en pijn op de borst treden niet alleen op bij verminderde pompkracht, maar ook bij een ernstig vitamine C-tekort dat een toestand van scheurbuik benadert. Daarnaast is uit dierstudies gebleken dat vitamine C de contractiliteit en mechanische efficiëntie van het hart kan verbeteren.
 
De relatie tussen vitamine C en LVEF kwam aan de orde in vijftien studies, waarvan er twaalf in de meta-analyse werden opgenomen. Zes daarvan betroffen in totaal 246 mensen met hartproblemen, de andere zes 177 mensen die deze niet hadden. Bij aanvang van het onderzoek lag de LVEF in de eerste groep tussen 35 en 62%, in de tweede groep tussen 56 en 66%. In acht van de twaalf onderzoeken werd vitamine C intraveneus toegediend, in de vier andere gebeurde dat oraal.
 
Vitamine C verhoogde de LVEF bij hartpatiënten met gemiddeld 12,0%. Bij patiënten zonder hartklachten was dat 5,3%. Deze uitkomsten waren niet verschillend naar toedieningsweg, wat suggereert dat er geen hoge, intraveneuze doses nodig zijn om effect te sorteren. Om rekening te houden met methodologische zwaktes werd een aparte analyse gemaakt van de vier kwalitatief beste onderzoeken, alle bij hartpatiënten. Daardoor veranderden de uitkomsten niet wezenlijk.
 
Uit eerdere studies was al gebleken dat mensen met hartfalen lagere niveaus vitamine C hadden dan gezonde controlepersonen, maar dat de verklaring daarvoor niet ligt in een lagere inname via de voeding. Vooral in een ernstige fase van de ziekte is hartfalen zelf geassocieerd met minder vitamine C in het plasma. Volgens de auteurs is een waarschijnlijke verklaring dat hartfalen gerelateerd is aan oxidatieve stress. De daardoor toegenomen metabolische consumptie van vitamine C zou dan de verklaring zijn voor de uitputting van de plasmavoorraad.
 
Referentie:
Hemilä H, Chalker E, de Man AME. Vitamin C May Improve Left Ventricular Ejection Fraction: A Meta-Analysis. Front Cardiovasc Med. 2022 Feb 25;9:789729.
 
Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5927

Comments are closed.