Vitamine C goed voor mentale vitaliteit

Vitamine-C-goed-voor-mentale-vitaliteitEen suboptimale vitamine C-status is geassocieerd met een verminderde mentale vitaliteit. Mensen met een lage vitamine C-status zijn vaker vermoeid en kunnen de aandacht minder goed bij het werk houden. Suppletie met vitamine C komt de motivatie en aandacht echter ten goede.
 
De hoogste concentratie vitamine C vindt men in de hersenen. De vitamine speelt een belangrijke rol in verschillende hersenfuncties. Het beschermt zenuwen tegen oxidatieve stress en reguleert de neurotransmittersfuncties van onder andere serotonine en glutamaat. Het ligt dan ook voor de hand dat een tekort aan vitamine C kan leiden tot bijvoorbeeld cognitieve problemen en een verminderde mentale vitaliteit.
Recent hebben wetenschappers dit laatste aspect onderzocht [1]. Hieruit blijkt dat vitamine C van belang is voor een energiek gevoel en voldoende aandacht voor bezigheden.
 

Verbeterde motivatie en aandacht bij vitamine C-suppletie

Allereerst verrichtten de onderzoekers een cross-sectioneel onderzoek onder 214 gezonde jongvolwassenen tussen de 20 en 39 jaar. De deelnemers hadden geen acute- of chronische ziekten, zoals hypertensie, diabetes of darmklachten.
De BMI werd bepaald en rookgedrag, alcoholconsumptie en gebruik van een vitamine C-supplement werden uitgevraagd. Door middel van een vragenlijst werd de mentale vitaliteit van de deelnemers bepaald. Hierbij werd gelet op lichamelijke activiteit, vermoeidheidsklachten, motivatie, aandacht, stress en de aanwezigheid van depressieve of angstige gevoelens. Tot slot werd bloed afgenomen na twaalf uur vasten. Op basis hiervan werd de serumconcentratie van vitamine C bepaald.
 
Analyse van de resultaten liet zien dat deelnemers met een hogere vitamine C-status hun aandacht beter bij hun werk konden houden, dan mensen met een lage vitamine C-status. Om de invloed van vitamine C op de mentale vitaliteit verder te onderzoeken, voerden de wetenschappers aanvullend een interventie-onderzoek uit. De deelnemers met een lage vitamine C-status (< 50 µmol/L; n=50) kregen daarbij gedurende vier weken tweemaal daags 500 mg vitamine C of een placebo. Ook na deze periode werd de mentale vitaliteit bepaald.
Suppletie met vitamine C verhoogde de concentratie in het bloed. Alle deelnemers die vitamine C hadden gebruikt, hadden na vier weken een adequate vitamine C-status (>50 µmol/L).
Bij de deelnemers die het vitamine C-supplement hadden gekregen verbeterden bovendien de aandacht, concentratie en de cognitieve functie. Er werd geen relatie gevonden met stress, depressie of angstige gevoelens.
De wetenschappers concluderen dat suppletie met 1000 mg vitamine C per dag zinvol kan zijn om de mentale vitaliteit te verbeteren als er sprake is van een tekort.
 

Optimale vitamine C-status hoger

Sim en collega’s gingen bij het bepalen van de vitamine C-status uit van een optimale waarde van 50 µmol/L. Eerder onderzoek laat echter zien dat op andere aspecten, zoals op het gebied van de cardiovasculaire gezondheid, een dergelijke grens mogelijk te laag is. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een lage vitamine C-status het risico verhoogt op het overlijden door hart- en vaatziekten en kanker.
Een grote epidemiologische studie waarin de deelnemers tussen de twaalf en zestien jaar lang werden gevolgd, laat zien dat een hogere serumconcentratie op termijn gezonder is [2]. De mannen in het laagste kwartiel (< 28,4 µmol/L vitamine C) hadden een 57% hoger risico op overlijden vergeleken met de mannen in het hoogste kwartiel (>73,8 µmol/L). Deze onderzoekers wijzen er op dat een serumwaarde van 28,4 µmo/L overeenkomt met een inname van ten hoogste 60 mg vitamine C per dag. Bij het eten van onvoldoende groente en fruit lijkt suppletie met vitamine C op zijn plaats. Zowel voor de mentale vitaliteit als voor de algehele gezondheid.
 

Referenties:

  1. Sim M, Hong S, Jung S, et al. Vitamin C supplementation promotes mental vitality in healthy young adults: results from a cross-sectional analysis and a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur J Nutr. 2021 Sep 2. Epub ahead of print.
  2. Loria CM, Klag MJ, Caulfield LE, et al. Vitamin C status and mortality in US adults. Am J Clin Nutr. 2000 Jul;72(1):139-45.

 
Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.