Vitamine B12 vermindert diabetische neuropathie

Vitamine B12Ongeveer de helft van de mensen met diabetes ontwikkelt op den duur neuropathische klachten. De prevalentie neemt toe met de duur van de diabetes mellitus en met een slechte regulatie van de bloedsuikerspiegel. Neuropathische klachten uiten zich in gevoelloosheid, tintelingen en pijn. Meestal eerst in tenen en voeten, en vervolgens verspreiden deze klachten zich naar de onderbenen, vingers en handen. Naast een (betere) regulering van de bloedsuikerspiegel, kan vitamine B12 in de vorm van methylcobalamine mogelijk de zenuwklachten verminderen.
 
Aan het onderzoek namen 90 diabetes 2-patiënten met diabetische neuropathie deel. Allen gebruikten gedurende minimaal vier jaar metformine, een medicijn waarvan bekend is dat het de vitamine B12-bloedspiegel verlaagt. De deelnemers hadden een vitamine B12-bloedspiegel lager dan 400 pmol/L; gemiddeld 232 pmol/L. De helft van de groep kreeg gedurende een jaar oraal 1000 mcg vitamine B12 per dag in de vorm van methylcobalamine. De andere groep kreeg een placebo. Na een jaar was de vitamine B12-bloedspiegel bij de deelnemers die cobalamine hadden gebruikt, gestegen tot gemiddeld 776,7 pmol/L. In deze groep waren pijn, kwaliteit van leven, zenuwfunctie en tastzin significant verbeterd. In de controlegroep waren verschillende parameters verder achteruit gegaan, waaronder pijn en zenuwfunctie. De wetenschappers geven aan dat orale toepassing van methylcobalamine bij mensen die metformine gebruiken en een lage vitamine B12-spiegel hebben zinvol is om neuropathische klachten te verminderen. Opvallend is verder dat de onderzoekers aangeven dat met name bij diabetische patiënten ouder dan 60 jaar de minimale vitamine B12-bloedspiegel hoger dient te zijn dan wordt aangenomen, namelijk 400 pmol/L in plaats van 150 pmol/L.
 
De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.
 
Referentie:
Didangelos, T., Karlafti, E., Kotzakioulafi, E., Margariti, E., Giannoulaki, P., Batanis, G., ... & Kantartzis, K. (2021). Vitamin B12 Supplementation in Diabetic Neuropathy: A 1-Year, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 13(2), 395.
 
Bron: https://www.orthofyto.com/vitamine-b12-vermindert-diabetische-neuropathie.html

Comments are closed.