Vitamine B12: kleinere frequente dosis even goed als eenmalige grote dosis

Vitamine B12 tekortEen kleine dosis van 50 µg per dag is even goed als een grote dosis van 2000 µg per week om de vitamine B12-status op te krikken. Dat hebben Italiaanse onderzoekers vastgesteld bij 40 veganisten en vegetariërs die er een niet-ernstig (marginaal) tekort aan hadden. Ze dienden de supplementen sublinguaal in te nemen. De grote dosis zorgde voor een hogere vitamine B12-concentratie in het bloed, maar andere markers kenden eenzelfde gunstig verloop.
 

Vegetariërs en vooral veganisten hebben een reëel risico op tekort, omdat plantaardige voeding geen B12 bevat. Opname van vitamine B12 hangt af van vele factoren, vandaar dat vele andere volwassenen, in het bijzondere ouderen, ook risico lopen. Een hoge eenmalig dosis kan het complexe opname-apparaat omzeilen, maar is erg inefficiënt. Van een dosis van 1000 µg wordt 1,3% opgenomen, vergeleken met 56% uit een dosis van 1 µg.

 

De wekelijkse dosis van 2000 µg leidde tot een significant hogere vitamine B12-status, maar het MMA- en homocysteïneniveau toonden geen meetbare verschillen met de dagelijkse dosis van 50 µg (350 µg per week). Een te hoge waarde voor MMA is een teken dat een vitamine B12-afhankelijk enzym niet optimaal werkt.

 

In geval van homocysteïne zijn nog andere factoren betrokken, zoals foliumzuur, al hadden de meeste deelnemers van deze studie geen foliumzuurtekort. Dat het homocysteïneniveau aanvankelijk net iets te hoog was en dat het niveau daalde na suppletie, is een teken dat de deelnemers inderdaad een vitamine B12-gebrek hadden.

 

Referentie:
Del Bo' C, Riso P, Gardana C et al. Effect of two different sublingual dosages of vitamin B12 on cobalamin nutritional status in vegans and vegetarians with a marginal deficiency: A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2018 Feb 15. pii: S0261-5614(18)30071-2

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3952

Comments are closed.