Vijf subtypen diabetes vastgesteld

DiabetesDiabetes blijkt niet twee maar vijf van elkaar te onderscheiden vormen te kennen, zo is de conclusie van een studie uit de Lancet. Met deze informatie kunnen zorgprofessionals hun behandeling beter afstemmen op het individu, zo melden Zweedse en Finse onderzoekers op basis van hun analyse van volwassenen waarbij diabetes op volwassen leeftijd werd vastgesteld (Ahlqvist et al., 2018).

 

De vijf subtypen hadden verschillende kenmerken en verschilden bovendien in hun risico op complicaties door diabetes. Naast het subtype waarbij er sprake is van insulinetekort door auto-immuniteit (bekend als diabetes type 1), kan de klassieke diabetes type 2 in vier subtypen onderverdeeld kan worden. Diabetici in cluster 3, die het meest resistent waren voor insuline, hadden aanzienlijk meer risico op nierfalen dan diabetici in cluster 4 en 5. Dit terwijl ze allen dezelfde medicatie voorgeschreven kregen. Cluster 2 (insulinedeficiëntie) had de meeste kans op retinopathie. De nieuwe typologie werd onderschreven door gelijkenissen in genetisch profiel binnen elk cluster. De medische classificatie voor diabetes is gedurende de afgelopen twintig jaar niet gewijzigd en de diagnose wordt vooral vastgesteld op basis van verhoogde glucosewaarden in het bloed. De vaststelling van de vijf verschillende onderliggende verstoringen, maakt in de toekomst maatwerk in de behandeling mogelijk.

 

Referentie:
Ahlqvist, E., Storm, P., Käräjämäki, A., Martinell, M., Dorkhan, M., Carlsson, A., … Groop, L. (2018). Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. The Lancet Diabetes & Endocrinology.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/vijf-subtypen-diabetes-vastgesteld/

Comments are closed.