Vetzuren verlagen kans op retinopathie bij vroeggeborenen

BabyWanneer kinderen na een zeer vroege geboorte vetzuren krijgen toegediend, neemt de kans af op de ernstige oogziekte prematuren retinopathie (ROP). Tot deze conclusie leidde een onderzoek waarbij kinderoogartsen hen arachidonzuur (AA) en docosahexaeenzuur (DHA) gaven. De studie werd opgezet vanuit de veronderstelling dat de verhoogde ziektekans bij prematuren mede afhangt van een tekort aan deze vetzuren.
 
ROP behoort tot de ernstige complicaties die kunnen optreden bij vroeggeboorte. De aandoening ontstaat doordat bloedvaatjes in het netvlies nog niet zijn gerijpt en de uitgroei van normale bloedvaten verstoord raakt. Bij veel kinderen wordt dit probleem later alsnog opgelost of wordt een laserbehandeling ingezet. In andere gevallen zijn mogelijke gevolgen gehele of gedeeltelijke netvliesloslating en een verhoogde kans op slechtziendheid, blindheid en andere oogproblemen.
 
De preventieve rol van AA (omega-6) en DHA (omega-3) werd onderzocht in een RCT die tussen 2016 en 2019 werd uitgevoerd in drie universitaire ziekenhuizen in Zweden. Er deden 206 kinderen aan mee, van wie er 101 de combinatie AA (100 mg/kg/d) en DHA (50 mg/kg/d) kregen vanaf drie dagen na de geboorte tot veertig weken postmenstruele leeftijd (de leeftijd van het kind gemeten vanaf de eerste dag van de laatst plaatsgevonden menstruatie). De 105 andere kinderen kregen geen supplementen. Als primaire uitkomst gold ernstige ROP en secundair werd gekeken naar zowel de serumniveaus AA en DHA als naar andere mogelijke complicaties van vroeggeboorte.
 
In vergelijking met de normale zorg was na behandeling met de vetzuren het aantal gevallen van ernstige ROP significant lager. In de behandelgroep ging het om 16 van de 101 kinderen (15,8%), in de controlegroep om 35 van de 105 kinderen (33,3%). Na behandeling werden tevens hogere niveaus AA en DHA in de serumfosfolipiden gevonden. Bij twee andere complicaties van vroeggeboorte waren er geen significante verschillen, namelijk de longaandoening bronchopulmonale dysplasie en intraventriculaire bloeding in de hersenen. Dat gold ook voor het aantal kinderen dat sepsis ontwikkelde of kwam te overlijden.
 
Het belangrijkste resultaat was dat door vetzuren een reductie van ernstige ROP werd bereikt van zo’n 50%. Suppletie kan volgens de auteurs gelden als een nieuwe preventieve behandeling.
 
Referentie:
Hellström A, Nilsson AK, Wackernagel D, et al. Effect of Enteral Lipid Supplement on Severe Retinopathy of Prematurity: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2021 Feb 1:e205653.

 

Comments are closed.